Byla to tečka za dvouletým programem „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Někteří si vyzkoušeli i roli zraněného.