Vacovští radní se totiž rozhodli, že v příštím roce vyšší nebude. „Důvodem byl mimo jiné špatný technický stav těchto bytů. Toto rozhodnutí se týká pouze bytů s regulovaným nájmem v budově s číslem popisným 57. Stejný nájem zatím zůstává i v obecním bytovém domě ve Vlkonicích,“ vysvětlil starosta Vacova Miroslav Roučka.