„U nových nájemních smluv na byty, které jsou obsazované na základě výběrových řízení, se budou uzavírat současné nájemní smlouvy. Po uplynutí jednoho roku a plnění všech povinností ze smluv vyplývajících, dostanou takoví nájemníci dodatek ve smyslu automatického obnovování nájmu bytu,“ vysvětlil prachatický místostarosta Robert Zeman.

Radnice tak chce zvýhodnit všechny nájemníky, kteří se chovají tak jak mají a není s nimi problém. „Těmto lidem pak smlouvu prodlužujeme automaticky a teoreticky je smlouva na dobu neurčitou. Pak nemusejí každý rok na úřad podepsat dodatek k nájemní smlouvě,“ vysvětlil změnu jednatel prachatické Městské správy domů a bytů (MSDB) Jiří Vejvoda. Problém by neměl nastat ani v případě, že nájemník zaplatí opožděně a jde o ojedinělý případ. Samozřejmě MSDB zohlední třeba technické potíže v bance. „Drtivá většina nájemníků tak získá jistotu bydlení,“ dodal Zeman.
Pokud ale některou z povinností ze smlouvy nájemník nesplní, nemá na automatickou obnovu smlouvy nárok. „Buď se domluvíme, nebo pak může dojít k výpovědi z nájmu,“ řekl Vejvoda. Podepisovat dodatky však i nadále musejí ti, kdo dlouhodobě vykazují problémy při plnění povinností.