Budou se bránit

Právě tato část obyvatel města se ale nechce s navrženým nájemným smířit a hodlá udělat vše pro zvrácení rozhodnutí rady města. Momentálně končí petiční akce a posledním krokem bylo prostřednictvím opozičních zastupitelů vymožení si jednání zastupitelstva, na němž by se projednávala výhradně otázka nájmů.
Podle zástupkyně nespokojených nájemníků Evy Novotné, která působí současně v pobočce Sdružení nájemníků ČR v Prachaticích, je tento krok zcela proti zájmům obyvatel města a nelze směšovat nájemné komerční s tím, které by mělo platit pro byty ve vlastnictví města.

„Sice se neustále srovnávají nájmy v městských bytech s nájmy realitních kanceláří. Když si ale uvědomíme, jaká je situace v Prachaticích, kolik lidí si může dovolit platit nájmy jako u realitních kanceláří,“ pokládá Eva Novotná spíše řečnickou otázku.

Chtějí znovu jednat

V otázce svolání speciálního zastupitelstva, které starosta Jan Bauer na posledním zasedání přislíbil, je optimistou. „Musí se to podařit. Pokud ne, bude to jen ostuda zastupitelstva. Budeme dál komunikovat se sdělovacími prostředky a budeme se dál ozývat. Vadí mi, že je naše akce prezentována tak, že ji zorganizovali sociální demokraté a jejich příznivci,“ ohradila se Novotná k hodnocení společného setkání nájemníků se zástupci města. Podle ní navíc kromě jednatele Městské správy domů a bytů (MSDB) v Prachaticích Jiřího Vejvody, který je současně i koaličním zastupitelem, nikdo vyjma opozičních zastupitelů na setkání nedorazil. „Pan starosta se sice kvůli jednání v Poslanecké sněmovně omluvil, ale není přece jediný,“ dodává Novotná.

Vědí o každé koruně

Nájemníci požadují v petici nejen přehodnocení navrhované výše nájemného, ale také průhledné hospodaření s vybraným nájemným. „Složitost je v tom, že my děláme tak zvanou hospodářskou činnost, při níž se může vykonávat pouze vlastní údržba a nesmíme financovat investice,“ vysvětluje Vejvoda. Z vybraného nájemného se hradí částečně úvěry na již dříve realizované investice, ať už je to zateplování, výměna oken, několik etap přestavby bytů v bývalých kasárnách, Štodvín a podobně. Pak jsou to prostředky na chod vlastní městské správy domů a bytů, která je jako společnost s ručením omezeným zcela oddělená od hospodaření města, i když to dělají stejní lidé. A pak je to největší část, což jsou opravy a běžná údržba a následně investice do bytového fondu,“ dodal Vejvoda stručně k průhlednosti hospodaření s vybraným nájemným.