Obě zúčastněné strany však nechtěly na trh s cenou, důvodem bylo samozřejmě prodat respektive získat z případného obchodu co nejvíce. ČSAD nyní nádraží nabízi za 1,6 milionu korun. ČSAD bylo ochotné dát městu ještě slevu s tím, že by nádraží koupili ve splátkách na tři roky. „Ani za těchto podmínek zatím nemáme o koupi zájem,“ doplnila volarská starostka Martina Pospíšilová. Cena je příliš vysoká vzhledem k tomu, že se nejedná o tak veliký pozemek. Město se navíc musí chovat maximálně hospodárně.