Nejvyšší počet lodí zaznamenali pracovníci v registračním místě u Soumarského mostu 5.6., dále první dny v červenci a v druhé polovině srpna. Průběh letošního letního počasí by naznačoval, že turistů, kteří chtěli splouvat Teplou Vltavu, nebude moc. Opak je pravdou, letošní vodácká sezóna byla oproti loňskému roku lepší. Celkem 4 900 lodí proplulo úsekem Soumarský most – most u Pěkné ve sledovaném období od 15.5. do 21.10. 2010. Posádka kanoe je dvoučlenná – to znamená, že 10 000 osob vidělo břehy tohoto krásného úseku řeky z lodi. V loňské sezóně se dle pravidel návštěvního řádu mohl tento úsek, který podléhá rezervačnímu systému, splouvat až do konce října. Letos tomu bylo jinak vzhledem k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který reagoval na žalobu Okrašlovacího spolku Zdíkovsko a splouvání zastavil. Správa NP a CHKO Šumava musí respektovat soudní verdikt a další osud splouvání v příštím roce bude závislý na závěrech EIA a Evropské komise. „Posouzení EIA již bylo zahájeno a ukončeno by mohlo být ke konci roku,“ řekl odstupující ředitel Správy NP a CHKO Šumava František Krejčí. Pro splouvání bylo letos určeno celkem 147 dnů a režim splouvání byl následující: – 90 dnů: neomezené splouvání (hladina vody byla 61 cm a více) – 40 dnů: povinná registrace (výška hladiny 55 – 61 cm) – 17 dnů: povinná registrace (výška hladiny 50 – 55 cm) – 0 dnů: zákaz splouvání (hladina vody pod 50 cm) Denní počty lodí, které pluly úsekem Soumarský most – most u Pěkné, byly nejvyšší na začátku letních měsíců - v červnu téměř 120, v červenci 98 a ke konci srpna zaznamenalo Registrační a informační místo u Soumarského mostu přes 100 lodí. Registrační systém zaznamenal 2212 registrací, z toho v 1134 případech byl uhrazen registrační poplatek. Z celkové sumy 778 tis. Kč, která byla vybrána za registraci, se 447 tis. Kč vracelo z důvodu zrušení registrace - 34 odhlášených registrací ze strany objednavatele a 626 vrácených registračních poplatků z naší strany (vyšší hladina vody). Finance, které Správa NP a CHKO Šumava vybrala na registracích, byly a budou použity na propagační materiály a obměnu infopanelů a laviček, které jsou v oblasti Teplé Vltavy. JANA ZVETTLEROVÁ NP a CHKO Šumava