„Je to letitý nešvar, který obtěžuje lidi ve městě,“ uvedl zastupitel Jiří Cigánek. Zastupitelstvo města se otázkou hluku z motorek jezdících v soukromém areálu zabývá již řadu let a celou tu dobu bez výrazného řešení. „Město v minulosti již učinilo veškeré možné zákonné kroky, které učinit mohlo, ať už prostřednictvím živnostenského úřadu, orgánů státní správy, stavebního úřadu, policie a stav je takový, jaký je,“ konstatovala starostka Volar Martina Pospíšilová. Situaci se nepodařilo vyřešit ani schválením obecně závazné vyhlášky před několika lety. Jako diskriminační ji totiž Volarským shodil ze stolu jak kraj, tak ministerstvo vnitra. „Máme jedinou možnost, a to přijmout vyhlášku, která by řešila všechny hlučné činnosti ve městě, nejen motorky. I podle právníků je to momentálně na úrovni právního sporu občanů města proti někomu neznámému, protože vlastně ani nevíme, kdo hluk z motorek dělá. Nepříjemnou novinkou je, že v současnosti je hala, kde se v minulosti zčásti odehrávaly motorkářské jízdy, zbořená, takže teď už se hluk šíří po celém městě,“ dodala starostka. Přijetím vyhlášky by ale mohli zastupitelé potrestat pouze konkrétní osobu, která hluk způsobuje. „Bez rozdílu, zda se jedná o motorkáře, nebo někoho, kdo si řeže dříví motorovou pilou nebo cirkulárkou, nebo seká trávník motorovou sekačkou,“ připouští starostka. V boji o trochu klidu alespoň o víkendech prohrávají už roky ve Volarech hlavně tamní obyvatelé. Od počátku, kdy si cestu do města našli příznivci nejprve halového motokrosu a pak i projížděk pod širým nebem v soukromém areálu na konci Volar, se ani jednomu ze zástupců vedení města nepodařilo uzavřít a hlavně udržet rozumnou dohodu. Ta směřovala k redukci dní, kdy by byl areál v provozu. Město požadovalo, aby se zde jezdilo od úterý do čtvrtku a o víkendu maximálně v sobotu. Praxe je ovšem jiná. Na posledním jednání se proto opět zastupitelé k hluku ve Volarech na podnět Jiřího Cigánka vrátili. Mnoho možností řešení ale městu nezbývá. I proto se rozhodli řešit celou věc sami občané Volar. „Momentálně požádali obyvatelé Volar Krajskou hygienickou stanici o měření hluku. Přišly dva dopisy, kde nás hygiena žádá, abychom jim vysvětlili, kdo tento sport provozuje, kdo hluk provádí, zda máme vyhlášku, co o tom víme a co jsme v tom podnikli. Takže nyní budeme za město odpovídat na dotazy Krajské hygienické stanice,“ uvedla starostka Martina Pospíšilová. „Protože došlo ke změně podmínek tím, že už tam nestojí hala, která částečně hluk odclonila, byla požádána hygiena o nové měření, protože se změnily podmínky,“ vysvětlil Roman Kozák, proč byla Krajská hygienická stanice požádána o nová měření hluku. Podle starostky Pospíšilové je jakékoli jednání se zástupci provozovatele této sportovní zábavy velice složité. „Sice podle listu vlastnictví známe vlastníky, ale jestli je tam další nájemní smlouva, to nezjistíme. Řešili jsme to přes řadu právníků a vždy jsme se dostali k odpovědi, že nejlepší je občanskoprávní spor,“ dodala Pospíšilová. Jak se ale v diskuzi jasně ukázalo, nejsou to jen motorky a jejich hluk, které dokáží lidem znepříjemnit víkendový odpočinek. Podle Jiřího Cigánka je stejně otravné sečení trávy motorovou sekačkou, nebo řezání dříví na cirkulárce nebo motorovou pilou. I proto znovu v souvislosti s hlukem motorek celou věc otevřel s tím, zda by nebylo přece jen vhodné oprášit záměr obecně závazné vyhlášky. „Vyhláška o dodržování alespoň nedělního klidu by byla dobrá. Nevím, proč by to měl být problém, stejně to mají v zahrádkářské kolonii a dodržují to,“ argumentoval Cigánek, podle kterého jde v případě hluku jen o obyčejnou lidskou ohleduplnost. „Nebudu tu rozebírat, že je někdo celý týden doma a v neděli se vrhne na sekání trávy. Byl bych pro, aby se alespoň něco udělalo, i když vím, že následná vymahatelnost může být složitá. Vím, že už v době, kdy se schvalovala původní vyhláška, byli někteří zastupitelé proti, protože prostě někdo nemá přes týden skutečně čas a musí tyhle věci řešit o víkendu. Ale alespoň jeden den v týdnu by mohl být klid,“ přál by si zastupitel Cigánek. Ačkoliv by zastupitelé chtěli řešit vyhláškou především obtěžující hluk z motorek, její nová podoba by musela obsáhnout všechny hlučné činnosti, tedy i sečení trávy či řezání dříví. „Taková vyhláška by postihla všechny. Nikdo by o víkendu neposekal trávu a nepořezal dřevo a nikdo by nenastartoval motorku na svém pozemku. Přijmout vyhlášku je to nejjednodušší. Ale pak je třeba v zastupitelstvu zvednout ruku pro to, že se v sobotu a v neděli nebude tvořit ve městě hluk. Nakonec se to obrátí proti obyvatelům, protože motorkáři jezdí na soukromém pozemku a jak dokážeme někomu, kdo odtud odjíždí, že to byl právě on, kdo dělal hluk,“ vrátila starostka diskuzi zpět k motorkářům. „Není to jen o motorkách, hluk by se měl řešit obecně, aby devadesát osm procent lidí nedoplácelo na zbytek. V konečném důsledku mi vadí hluk z motorek stejně, jako soused, který je celý týden doma, nic nedělá a řezat dříví nebo sekat trávu začne v neděli,“ zdůraznil Cigánek. Nová vyhláška by se i podle zastupitele Petra Čmerdy mohla nakonec obrátit proti volarským obyvatelům. Navíc se obává toho, že by nevyřešila původní problém, spíše by zhoršila situaci mezi obyvateli. „Myslím si, že tu pak nastane atmosféra, kdy bude žalovat jeden zahrádkář na druhého, nebo soused na souseda a na městě pak budeme řešit spory mezi občany, ne přestupky motorkářů. Spíše bych se přikláněl k občanskoprávním sporům. Provozování tohoto sportu tam není povoleno a ti, kteří to provozují, se dopouštějí minimálně přestupku,“ upozornil Čmerda. Vydat vyhlášku je jedna věc, mnohem zásadnější je ale její vymahatelnost. Uvědomuje si to i Roman Kozák. „Pokud by nakonec vyhláška i byla, pak bychom požadovali její dodržování a obraceli bychom se na Policii ČR,“ uvedl. Podle vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR ve Volarech Pavla Turka se policie zabývá každým oznámením. „Zadokumentujeme je a podle závažnosti je pak řešíme buď my, nebo je předáváme jako přestupek k vyřízení městskému úřadu,“ upozornil policista. Celá záležitost tak zatím zůstává bez konkrétního řešení. Město se alespoň pokusí zjistit současné majetkoprávní vztahy v areálu a občané počkají na výsledky měření hluku Krajskou hygienickou stanicí. Do té doby musejí počítat s tím, že na nedělní klid mohou zapomenout.