Všichni by se měli nyní v přírodě chovat maximálně ohleduplně. „Kojícím matkám i mláďatům hrozí bezprostřední nebezpečí zadávením, protože mají zhoršenou schopnost unikat,“ informoval Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ). Většina spárkaté zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti vodí kuřátka. Jelenům vyzrává paroží, daňkům teprve paroží roste.
V některých obcích mohou lidé objevit letáky s názvem Nesahejte na nás, na kterém je vysvětleno proč není vhodné se dotýkat mláďat či si je dokonce odnášet domů.
Myslivečtí hospodáři by nyní měli oslovit uživatele zemědělských pozemků a domluvit s nimi spolupráci při sklizni pícnin tak, aby zbytečně nedocházelo ke zbytečným ztrátám na zvěři. Nejúčinnější metodou zabránění těmto ztrátám je vyhánění zvěře z porostů před sečením přímo myslivci s pomocí lovecky upotřebitelných psů. „Uživatel pozemku by měl těsně po vyhnání zvěře zahájit sklizeň a to vždy směrem od středu k okrajům, aby zbylá zvěř měla šanci uniknout do bezpečí,“ doplnil Jiří Šilha.