Vlastním uspořádáním této akce byla mysliveckou radou opět pověřena střelecká komise pod vedením Pavla Jilečka. Přeboru se zúčastnilo celkem 26 účastníků. Podle výsledkové listiny se na loveckém kole v kategorii A na prvém místě umístil Ladislav Vlk s počtem 36 zasažených asfaltových terčů ze 40 možných, na druhém místě Karel Kotrc s počtem zásahů 35 a na třetím místě Milan Kotrba s počtem zásahů 34.
Na loveckém kole v kategorii B se na prvém místě umístil Miroslav Holý s počtem 33 zasažených asfaltových terčů ze 40 možných, na druhém místě Pavel Friedek s počtem zásahů 25 a na třetím místě Martin Sebera s počtem zásahů 23. Na baterii v kategorii A se na prvém místě umístil rovněž Ladislav Vlk s počtem 42 zasažených asfaltových terčů z 50 možných, na druhém místě Milan Kotrba s počtem zásahů 38 a na třetím místě Adam Klement s počtem zásahů 37. Na baterii v kategorii B se na prvém místě umístil Josef Čermák (čekatel na 80 let věku) s počtem 33 zasažených asfaltových terčů z 50 možných, na druhém místě Vladimír Strouhal s počtem zásahů 28 a na třetím místě Martin Sebera s počtem zásahů 24.
Výsledky ostatních účastníků byly rovněž na dobré úrovni. Předseda komise Pavel Jileček předal třem nejlepším v každé kategorii medaile a v kategorii A i diplomy.
Všech 12 později vyskočilo i a na „bednu“ slávy. Poděkování patří Miroslavu Bejčkovi za vzorně připravené občerstvení a za vlastní průběh akce správci střelnice Milanu Kotrbovi.