Dovolím si tvrdit, že v našem mysliveckém sdružení se máme za uplynulý myslivecký rok čím pochlubit. Sdružení má celkem dvacet pět členů a je řízeno sedmičlenným výborem MS. Veškerá činnost sdružení vychází z ročního „Plánu činnosti“ a rozpočtu hospodaření na daný myslivecký rok, který schvalují členové na výroční členské schůzi.

Náš myslivecký maraton začínáme hned na samém počátku jara, kdy každý člen do 65 let má povinnost odpracovat minimálně 10 brigádnických hodin ve dvou sobotách pro Farmu Šumava a.s., kterými kompenzujeme škody černou zvěří na polních kulturách farmy v průběhu roku. Jedná se především o práce na sběru kamene na polích farmy či práce na opravách ohrad pro farmou chovaný dobytek. Celkově pro farmu odpracujeme bezplatně každoročně kolem 250 brigádnických hodin.

V měsíci dubnu každoročně někteří naši členové provádí jarní přípravu mysliveckých políček, která máme ve sdružení celkově čtyři, na kterých pěstujeme především topinambury pro spárkatou zvěř.

Květnem ve sdružení již pravidelně otvíráme nejenom začátek lovecké sezony lovu srnčí trofejové zvěře, ale letos také již 6. ročník střelecké soutěže, „O pohár Josefa Čermáka“, které se každoročně zúčastňuje většina našich členů MS a kde si má možnost každý z nás na střelnici před zahájením nové lovecké sezony znovu vyzkoušet a osahat svou zbraň. Letošní ročník proběhne 21. května na myslivecké střelnici v Brlohu.

Červen je v honitbě měsícem ochrany nového života, protože většina spárkaté zvěře především srnčí a vysoké jelení přivádí v červnu na svět svá mláďata a bohužel v této době také začínají v naší podhorské oblasti senoseče, při kterých se stávají nově narozená srnčata oběťmi širokozáběrových sekaček zemědělců. Naší snahou tudíž v této době je, rušit zvěř zalehlou v lukách a nutit dospělou zvěř, aby v této době měnila stanoviště, odváděla svá mláďata z luk a zdržovala se v lesích.

V průběhu léta se většina našich členů věnuje ochraně přírody, opravám či stavbě nových mysliveckých zařízení, jež slouží jak pro pozorování i lov zvěře a opravám krmelců pro přikrmování zvěře, především v zimních měsících. V letních měsících a s přicházejícím podzimem zajišťujeme pro zvěř v naší honitbě potřebné množství krmiva, především kvalitního sena a jaderného krmiva, ovsa a ječmene, které zavážíme do dvaceti krmelců, ze kterých je zvěř v zimním období pravidelně přikrmována.

Lov zvěře je jakýmsi vrcholem naší činnosti, tou pověstnou třešničkou na dortu, nikoliv jak si možná někteří naši spoluobčané myslí „cílem“. Cílem v našem snažení je chov. Chov co nejkvalitnější trofejové zvěře, která by prezentovala naši krásnou českou myslivost nejenom na přehlídkách mezi našimi myslivci, ale dělala i čest české myslivosti ve světě.

Měsíc prosinec je také měsícem, kdy každoročně organizujeme v místním sále Kulturního domu ve Ktiši Hubertskou zábavu, na níž se scházíme nejenom my myslivci, ale celá řada místních občanů. Podobnou akcí, kterou organizujeme v měsíci lednu, je Poslední leč, při níž jsou mimo jiné prezentovány i naše myslivecké tradice, jako jsou vyhlášení krále honu, myslivecký soud, ale především nemůže chybět pasování na myslivce. Přijímání nových mladých myslivců je v našem MS věnována potřebná pozornost, kdy téměř každoročně je přijímán za člena MS jeden a někdy i dva mladí adepti myslivosti. Nejenom mladým věnujeme pozornost, oceňujeme i práci starších a zkušených členů. K nim patří i Josef Svatek, který v těchto dnech oslaví kulaté jubileum, své sedmdesátiny. Je mi ctí, že mu na výroční členské schůzi a při této příležitosti budu moci předat myslivecké vyznamenání „II. stupně za zásluhy o myslivost“. České myslivosti, zdar.

František Bukovanský