K vyhodnocení bylo předloženo celkem 116 trofejí jelenů, 564 srnců, 2 mufloni, 1 daněk, 8 kňourů, dále pak 2 trofeje lišky obecné. Trofeje byly předloženy od všech honiteb mimo honitby MěÚ Volary, kdy byl předložen přehledný katalog fotografií ulovené trofejové jelení a srnčí zvěře. Při posuzování chovné hodnoty ulovené trofejové zvěře bylo jako nesprávný odlov označeno červeným bodem celkem 26 srnců a 9 jelenů. Většina předložených trofejí byla i řádně upravena.
Za chovnou hodnotu považujeme kombinaci výživného, zdravotního stavu a věku zvěře a chovatelská přehlídka trofejí nám slouží mimo jiné pro posouzení kvality zvěře v honitbách. Z tohoto pohledu je velmi pozitivní zvýšená kvalita trofejí u jelení zvěře, kdy medailové hodnoty bylo dosaženo u 8 trofejí jelena. Nejsilnější trofej dosáhla 212,42 bodů CIC, což je hodnota zlaté medaile, a tato trofej spolu s dalšími 4 trofejemi – s bodovým ohodnocením 194,48; 182,28; 178,66 a 172,81 bodů – pochází z honitby Horní Vltavice. Další medailové trofeje jelena jsou z honitby PF ČR Volary s bodovým ohodnocením 177,35 a 170,05 bodů, a honitby Zelená Hora - 182,45 bodů CIC.
Bronzové medaile dosáhla trofej muflona z honitby Černá Hora s bodovým ohodnocením 189,40 bodů, a dále 2 trofeje lišky obecné s bodovou hodnotou bronzové a stříbrné medaile z honitby Lhenice. Na této kvalitě trofejí má jistě zásluhu kvalitní péče o zvěř. U předložených trofejí, které měly bodovou hodnotu dosahující medaile, byl vypracován velmi přehledný katalog.
Při zhodnocení počtu ulovené zvěře bylo celkem uloveno 1 144 kusů srnčí zvěře, 434 kusů jelení zvěře, 861 kusů zvěře černé, 15 kusů mufloní zvěře a 5 kusů zvěře daňčí. U jelení a srnčí zvěře došlo v porovnání s r. 2008 k početnímu navýšení odlovu a u zvěře mufloní a prasete divokého k početnímu snížení odlovu.
U příležitosti přehlídky trofejí se konalo společenské odpoledne s vyhodnocením zasloužilých členů ČMMJ.
Na závěr přehlídky se konala porada mysliveckých hospodářů, kdy byl vyhodnocen myslivecký rok 2009 a současná situace v myslivosti. Hodnotitelská komise velmi oceňuje spolupráci mezi OMS a odbory životního prostředí MěÚ Vimperk a Prachatice při přípravě a odborném zajištění této chovatelské přehlídky trofejí.
Na velmi zdařilém organizačním zabezpečení chovatelské přehlídky mají velkou zásluhu také členové MS Vacov.

FRANTIŠEK ŘEZNÍK
předseda hodnotitelské komise