„Podařilo se opět postavit zeď a také je pokrytá střecha. Uvnitř je však i nadále mnoho věcí, které potřebují dokončit. Největším problémem je nedostatek peněz,“ informoval starosta Stach Stanislav Princ. Ten se samozřejmě pokusí získat pro muzeum další finance.
„Budeme sledovat, zda–li budou vypsány nějaké tituly, z kterých bychom mohli získat peníze,“ vysvětlil, s tím, že v současné době se žádný vhodný grant nenabízí. Lze však předpokládat, že do konce roku obec nějaké prostředky získá.