„Naše žádost o snížení rychlosti nám byla zamítnuta. Prý je neopodstatněná. Na zmíněném místě je však autobusová zastávka a chodci zde přecházejí přes silnici. Proto chceme snížení maximální povolené rychlosti na 70 km/h,“ konstatovala starostka Martina Pospíšilová. Té celá věc není lhostejná a i přes zamítnutí bude nadále usilovat o změnu stavu této záležitosti. „Samozřejmě podniknu další kroky. To znamená, že budeme opakovat svou žádost na příslušné orgány. V celé věci mi slíbil podporu také vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky ve Volarech Pavel Bártík,“ doplnila starostka.