Narůstá počet rodičů, kteří musejí nastoupit po mateřské dovolené do práce a většinou jsou vázáni na autobusové spojení. Současná provozní doba v mateřské škole je od sedmi hodin do čtvrt na čtyři a vzhledem k tomu, že někteří zaměstnavatelé rodičům pracovní dobu neupraví, mateřská škola spolu s rodiči udělala kompromis podle svých možností.
Rodiče měli zhruba po dobu čtrnácti dnů v šatně mateřské školy rozpis. Tam mohli napsat svůj požadavek, jaká provozní doba jim pro příští školní rok bude vyhovovat. Změnu provozní doby požadovali celkem tři rodiče, ostatním dosavadní doba vyhovuje. Ve dvou případech chtěli otevřenou školku od šesti do pěti, v jednom případě od sedmi do čtyř a právě k této variantě se ředitelka mateřské školy a rodiče přiklonili.
„Lepším řešením je, aby provozní doba byla delší odpoledne, což by uvítala většina rodičů, než od šesti ráno, když první dítě přijde v sedm hodin,“ shodují se nakonec rodiče a ředitelka školy. „Délka provozní doby se vždy upravuje tak, aby vyhovovala rodičům docházejících dětí, a to platí na následující školní rok,“ uvedla ředitelka školy Milena Šmajclová.
Úvazek na jednotlivé školy se odvíjí od počtu přihlášených dětí a nebere se v úvahu potřebná délka provozu zařízení. „Pro jednotřídní mateřské školy je toto velkou nevýhodou oproti velkým školám, kde je možnost spojení tříd v době ranního scházení dětí,“ vysvětlila ředitelka mateřské školy Milena Šmajclová a dále uvedla, že ředitelka každé školy má snížený počet hodin přímé výchovné práce a navíc je potřeba zajistit přítomnost dvou pracovnic při pobytu venku z důvodu bezpečnosti.
I když bude mít učitelka plný úvazek, je provoz od šesti hodin do pěti hodin pro vitějovickou mateřskou školu nereálný.