Podané žádosti o dotace a vyrozumění o poskytnutí finanční výpomoci bylo mimo jiné předmětem posledního dubnového zasedání zastupitelstva obce.
Obec žádala celkem o čtyři dotace. Ve dvou případech se může radovat, zbývající dvě dotace ale poskytnuty nebudou.
Žádost o dvě dotace podal obecní úřad na stavební práce v základní a mateřské škole.
„Vzhledem k tomu, že stávající topení v základní škole je v celkem špatném stavu, žádali jsme prostřednictvím Programu obnovy venkova o dotaci, kterou je možné použít právě na rekonstrukci topení,“ uvedl starosta obce Jan Pech a sdělil, že finanční výpomoc byla v tomto případě obci přiznána. „Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí stodvacetitisícové dotace,“ uvedl starosta. Na rekonstrukci topení nemusí obecní úřad vyhlašovat výběrové řízení, ale i přesto budou podle slov starosty vyzvány tři stavební firmy, aby zaslaly cenové nabídky.
„Práce zahájí stavební firma o letních prázdninách tak, aby nebyl narušen chod školy,“ upřesnil termín Jan Pech.
Druhá dotace, taktéž z Programu obnovy venkova, se týkala vzduchotechnického zařízení do kuchyně v mateřské škole. V tomto případě má ale obec smůlu.
Splátky úroků z úvěru na Dům s pečovatelskou službou ve Vitějovicích představovaly třetí žádost, kdy obec byla úspěšná a devadesát tři tisíce korun jí bylo na splátky úroků přiznáno.
Poslední, čtvrtá žádost, byla na splátky úvěru, tentokrát na pět bytových jednotek, ale opět ministerští úředníci nebyli shovívaví.