Moták pilich je dle vyhlášky k zákonu o ochraně přírody a krajiny řazen mezi silně ohrožené druhy.
Je tažným druhem, který řídce hnízdí v naší republice hlavně v západních a jižních Čechách a Českomoravské vrchovině. Populace ze severu a východu Evropy u nás i zimují. Moták pilich hnízdí výhradně na zemi hlavně v zemědělské krajině nížin, ale najdeme ho i v horských oblastech, kde hnízdí na pasekách, průsecích či u cest.
„Právě hnízdění v těsné blízkosti účelové komunikace, po níž je vedena modrá turistická trasa, bylo důvodem pro dočasné uzavření části inkriminovaného úseku, protože intenzita rušení turistickým a lesnickým provozem by nedovolila úspěšné vyhnízdění,“ říká ornitolog Správy Tomáš Lorenc a doplňuje: „Moták pilich je na Šumavě pravidelně pozorován při jarních a podzimních tazích, ale od roku 1985, kdy bylo jeho hnízdění doloženo v okolí Borových Lad, nemáme žádný další údaj o jeho hnízdění. Novodobým údajem je letošní hnízdění v této lokalitě. O to je nález hnízda cennější.“
V České republice byla z mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 2001-2003 odhadnuta velikost populace na 30-50 hnízdících párů, přičemž trend vývoje populace je dlouhodobě mírně klesající.
„Chtěli bychom poděkovat vedoucímu Územního pracoviště České Žleby Ctiradu Moulisovi a starostce obce Stožec Zdence Lelkové, s nimiž je tato akce koordinována, za maximální vstřícnost a pomoc,“ doplňuje Jan Mokrý ze Sekce Výzkumu a ochrany přírody Správy.
Pokud bude mít hnízdění motáka pilicha na Stožci normální průběh, bude úsek účelové komunikace se značenou turistickou trasou uzavřen do konce měsíce června.

TOMÁŠ LORENC
oddělení zoologie NP Šumava