Ten chtělo město již v listopadu roku 2009 prodat, a proto zastupitelstvo rozhodlo dále nepronajímat volné byty v něm. V dubnu loňského roku schválilo dokonce už i záměr prodeje, jenomže z toho nakonec sešlo, a tak městu zůstal dům, který mu nedělá nejlepší vizitku i kvůli jeho některým problémovým obyvatelům.Rozepře se na jednání zastupitelstva strhla i kolem návrhu začít pronajímat volné byty v domě. Jenomže z dvanácti je možno pronajmout pouze čtyři a z nich jen jediný byt nevyžaduje další investice, aby v něm vůbec někdo mohl bydlet a platit nájemné. „Jednalo by se o investice zejména do elektroinstalace, které jsou nezbytně nutné. Městská správa odhadla náklady na přibližně 350 tisíc korun,“ uvedl vedoucí odboru bytového a hospodářství MěÚ Vimperk Martin Kalous. Zastupitelé proto nakonec souhlasili s tím, že pronajmou pouze jeden volný byt, který další investice do oprav nevyžaduje.Místo větších oprav přímo v domě tak chce vedení radnice zlepšit alespoň vzhled příjezdu do města. Ne však za cenu velkých investic, a hlavně jen tam, kde je to viditelné ze silnice. „Zlepšovat stav fasádou je tragické řešení,“ poznamenal bývalý starosta Pavel Dvořák, který navrhuje právoplatné nájemníky přestěhovat a dům zbourat. Problém je v tom, že o nájemníky z č. p. 150 v jiných částech města nikdo nestojí.V souvislosti se záměrem vedení města pronajmout v domě č. p. 150 jen byt, který si nevyžádá další investice do oprav, se znovu na zastupitelstvu probírala myšlenka na demolici objektu. „V případě, že necháme bytový dům sloužit svému účelu a budeme byty pronajímat, jaké nájemníky tam dostaneme? Takové, kteří budou platit, nebo ty, kteří opět platit nebudou,“ ptal se Petr Bednarčík s tím, zda by nebylo ekonomičtější dům zbourat než částečně opravenou fasádou zušlechťovat něco, co vlastně nebude nikdy pořádně sloužit svému účelu.Také podle bývalého starosty Pavla Dvořáka by bylo lepší řešení postupně dům zbavit nájemníků a pak zbourat, než financovat další úpravy v této lokalitě z nájemného vybraného z ostatních městských bytů.Jenomže, jak uvedl starosta Bohumil Petrášek, není kam současné nájemníky přestěhovat. „V minulosti se sem vkládaly z nájemného miliony korun a nájemníci to trpěli. Nemyslím si, že bychom to měli trpět i nadále. Pokud ale město nebude mít prostředky na to, abychom dům zbavili současných nájemníků, ty přestěhovali jinam, kde nebudou obtěžovat ostatní nájemníky, je naší povinností to místo zabezpečit tak, aby to nebyla ostuda města,“ reagoval starosta Bohumil Petrášek na výtky, že vedení radnice Pasovskou neřeší.„Nechceme sem investovat enormní sumy, ale jen upravit to nejnutnější, tedy vnější vzhled při příjezdu do města, a to jen do určité výše. Máme připraveny i varianty řešení, aby se problémoví obyvatelé navíc nezdržovali před domy na Pasovské,“ doplnila zastupitelka a radní Věra Vávrová.Záměr radnice tak připomíná Potěmkinovu vesnici. Uvědomuje si to i starosta Petrášek. „Je to trochu Potěmkinova vesnice, ale vkládat větší prostředky do bytů, u nichž nemáme záruky, že jejich nájemníci stav udrží, nechceme. Bohužel nemáme záruku ani v tom, že z nich dostaneme alespoň to minimální nájemné. Vím, že to není optimální řešení, ale těžko současné nájemníky přestěhujeme jinam i proto, že některým styl bydlení v Pasovské vyhovuje,“ dodal.