Je to o jedenáct dětí méně, než kolik se jich narodilo v roce 2009. Zatímco před dvěma roky se narodilo v Prachaticích více dívek (213), v loňském roce to vyhráli kluci, kterých se narodilo 207, tedy o patnáct víc, než děvčátek. V obou uvedených letech se shodně nejvíce dětí narodilo v srpnu, a to 43 v roce 2009 a 42 v roce loňském. Celkem sedmkrát se v roce 2010 narodilo v měsíci více chlapců a jen v prosinci byl počet kluků a holčiček shodně 19. Na nově narozená miminka byl pak v roce 2009 nejslabší listopad (26 dětí) a leden a květen (28 dětí), v loňském roce to byl únor (23 dětí), zatímco loňský květen patřil naopak k těm silnějším měsícům (40 dětí).
Jména pro své děti čerpali rodiče nejen v tradičním českém kalendáři a výjimkou nebyla ani dvě křestní jména. Ta dali rodiče, alespoň ti, kteří dali souhlas ke zveřejnění, svým dětem v jedenácti případech (Luis Sebastian, Václav Daniel, Viet Bao, José Antonio, Daniel Le, Lucie Michaela, Valentýna Sára, Josef Michael, Šimon Jaroslav, Vivien Maria, Sabina Eva). nechyběla ani ojedinělá jména, jako například Santiago nebo Noemi.
Mnohem častěji ale vybírali rodiče z tradičních českých jmen, která se objevovala v matrice také v roce 2009. Nejčastěji budou slavit jmeniny 24. června Janové. Těch se podle dostupných informací narodilo v loňském roce jedenáct. Do popředí se loni dostali Jakub s Lukášem, kteří před dvěma roky byli na pátém a desátém místě. Tomáš, který se předloni dělil s Janem o první místo, skončil loni ve druhé polovině nejčastějších chlapeckých jmen.
Skokankou roku mezi dívčími křestními jmény se loni stala jednoznačně Eliška. Ta získala u rodičů jednoznačně nejvyšší oblibu, když rok předtím toto křestní jméno vybrali rodiče jen šestkrát. Křestní jméno Tereza si udrželo v oblibě u rodičů shodnou druhou příčku.
Pokud se týká abecedního srovnání, pak nejčastěji volili křestní jména pro chlapce rodiče mezi jmény s počátečním písmenem J (41), následovalo M (26) a pak shodně L a D (16).
U dívčích křestních jmen to vyhrálo hned první písmeno abecedy. Pro jména začínající na A se rozhodlo 27 rodičů z těch, kteří dali souhlas se zveřejněním jmen svých potomků. Dalšími dvěma nejčastějšími počátečními písmeny byli v loňském roce u dívek E (20) N a (18). Větší pestrost rodiče zvolili u křestních jmen pro dívky, když ze 175 zveřejněných vybrali 72 různých jmen. U chlapců vybrali pro 184 kluků 63 jmen.

Nejčastější křestní jména
TOP 10 chlapci:
1. Jan (11), 2. – 3. Jakub, Lukáš (10), 4. – 6. David, Jiří, Tomáš (9), 7. Adam (8), 8. Václav (7), 9. – 10. Matyáš, Pavel (6)
TOP 10 dívky:
1. Eliška (13), 2. Tereza (12), 3. – 4. Natálie, Nikola (8), 5. – 6. Anna, Karolína (7), 7. Barbora (6), 8. – 9. Denisa, Markéta (5), 10. – 13. Adéla, Aneta, Helena, Zuzana (4)