Přes místní akční skupinu Chance in nature, která koncem minulého roku vyhlásila šestou výzvu do programu Leader, totiž finance získal nejenom městys, ale také místní občanská sdružení a spolky. „Hasiči z Velkého Boru využijí získané peníze na nákup nové požární stříkačky s vozíkem. Ta vyjde na zhruba tři sta tisíc korun. Zkrátka ale nepřijde ani Sbor dobrovolných hasičů ze Strunkovic. Ti budou dotační peníze investovat do sušáku požárních hadic,“ informoval starosta Karel Matějka s tím, že dotace je podmíněná spoluúčastí. U hasičů je desetiprocentní. Jak dále uvedl, dotaci získal i městys, a to ve výši dvě stě dvacet tisíc korun. Ty poputují na rekonstrukci osvětlení tělocvičny ve zdejším kulturním domě. „V tomto případě je ale spoluúčast vyšší. Z rozpočtu se tak na rekonstrukci investují peníze, které odpovídají třiceti procentnímu podílu,“ upřesnil. Tato akce by měla být podle jeho slov dokončená ještě letos. „V červenci jsme dokončili také tři další akce, na které jsme získali dotace z předchozích výzev. Jedná se o lezeckou stěnu, o jejíž realizaci se postarali Sokolové a kterou zájemci naleznou v předsálí tělocvičny kulturního domu ve Strunkovicích. Dále šlo o stavební úpravy kulturního domu ve Svojnicích, kde došlo k výměně střešní krytiny a k zateplení. Dotační akcí byla také oprava návesní kaple v Šipouně. Ta získala novou vnější i vnitřní omítku. Zrekonstruována byla i podlaha a došlo i na novou zídku u pomníku padlých před kaplí. Samozřejmě se v kapli vyměnila i střešní krytina a špatné okapy,“ dodal starosta Karel Matějka.