„Jde vlastně o reálný obraz hospodaření města. Rozpočet města Prachatice je vlastně odhad. To, jak jsme to dobře odhadli, to jediné ukazuje právě závěrečný účet města,“ vysvětlil prachatický starosta Jan Bauer.

Okamžitě doplnil, že jde o výborný výsledek, neboť loňský propad daní byl obrovský a i s tím se město dokázalo vypořádat. Také rezerva města zůstala v dobré bilanci, přestože si z ní město muselo vzít peníze na předfinancování rozsáhlé rekonstrukce Městského divadla. „Tyto peníze se ovšem vrátí zpět ve chvíli, kdy nám bude poskytnuta slíbená dotace,“ doplnil. A i přesto, že vedoucí finančního výboru Bohumil Ondřich podotkl, že je v současné době vyšší úvěrové zatížení města. „Dluhová zátěž ale bude na konci letošního roku na nejnižší možné míře za posledních deset let,“ doplnil místostarosta Martin Malý.

Na konci letošního roku by tak měla být rezerva města na zhruba dvaceti milionech korun, což kontrolní výbor hlídá. „Už dlouhá léta se snažíme dodržet, že rezerva města by měla být deset procent běžných příjmů města. To se nám daří,“ ujistil starosta Bauer. Doplnil však, že rezerva slouží hlavně k předfinancování různých akcí, a tak nikdo nedokáže říci přesnou sumu. Částku, kterou město má, se dozvídá přesně právě jen ze závěrečného účtu. Ten musí schválit auditor.