„Vedeme soudní jednání jak s Lesy ČR, tak i s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ potvrdila starostka Martina Pospíšilová s tím, že na jinak dobré spolupráci s oběma institucemi to nic nemění. V případě sporu s Lesy ČR už bylo rozhodnuto u Okresního soudu v Prachaticích s tím, že výsledek hovoří ve prospěch města. „Předpokládám, že se lesy odvolají k vyšší instanci, nicméně ke všemu, o co jsme žádali, jsou doklady. Jedná se o lesy na Volarsku, Mlynařovicku, v Krejčovicích a část lesů na území v Národním parku Šumava. S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vedeme spor o pozemky na Soumarském mostě, konkrétně jde o tábořiště,“ uvedla starostka. Situaci může zkomplikovat snad jen skutečnost, že část historického majetku mezi tím změnila vlastníka.