„V městském fondu je v této době jeden dům Na Sadech, kde jsou zatím stále ještě měřidla odpařovací,“ řekl včera jednatel Městské správy domů a bytů Jiří Vejvoda.

V případě, že by došlo k jejich výměně, zaplatí tuto výměnu právě městská správa domů a bytů. „Následně ale tyto peníze nájemníci splácejí po dobu osmi let,“ popsal Vejvoda praxi městské správy. Pokud tedy vezmeme byt se čtyřmi radiátory, zaplatí za výměnu měřidel správa bytů celkem 2 400 korun. Nájemník následně tuto částku splácí po dobu osmi let ve výši 25 korun za měsíc.

V majetku města, potažmo správy domů a bytů jsou ovšem i takové domy, kde poměrová měřidla vůbec nemají a částky za teplo se ze sta procent počítají s podlahové plochy bytu. „Ze zkušeností mohu ale potvrdit, že ve chvíli, kdy jsou měřidla instalována, nájemníci šetří i deset procent,“ konstatoval Vejvoda. A jak zajistit, aby správa domů a bytů měřáky do panelového domu, kde není, nechala nainstalovat?

Jiří Vejvoda vysvětlil, že stačí, že je pro více než polovina nájemníků v domě. Se žádostí, kde tito nájemníci souhlasí, pak stačí dojít na městskou správu domů a bytů. Ta přes odbornou firmu zajistí, aby byla měřidla nainstalována. Jejich projektant následně připraví i koeficienty pro přepočet nákladů. Koeficienty zohledňují jak polohu bytu vůči světovým stranám i jeho podlahovou plochu. Zároveň určí, z kolika procent se budou náklady z měřidel vypočítávat.

Odebrané teplo je totiž měřeno na patě každého domu, projektant pak u každého domu určí, z kolika procent se budou rozpočítávat poměrové náklady na byty v domě.