Proto pro nás, studentky SPgŠ, bylo velkým překvapením to, co nám přichystaly děti ze ZŠ Na Zlaté stezce. Pěvecký sbor děvčat i chlapců pod vedením učitelek Kamily Strejčkové a Stanislavy Medkové nás navštívil na domově mládeže a v půlhodinovém pásmu zazpíval známé i méně známé písničky. Poslechnout si přišly všechny paní vychovatelky, paní kuchařky, které nám právě připravovaly večeři, a i několik maminek malých zpěváků. Děti i učitelky byly odměněny hlasitým potleskem. Na tento náš první takto oslavený Den žen budeme jistě dlouho vzpomínat.

Katka Fulmeková