Podle jeho slov je generální zkouška dobrá věc, neboť státní maturity jsou pro studenty zatím velkou neznámou. „Otestují si to, a tím lépe se budou moci připravit na ostré testy, které by se mohly uskutečnit už na konci letošního školního roku,“ dodal Zikmund. Podobný názor sdílí také ředitel Střední pedagogické školy a VOŠ sociální Antonín Krejsa. Podle jeho slov se generální maturitní zkoušky zúčastní všechny studentky čtvrtých ročníků. Studentky se již několik let také pravidelně zapojovaly do maturit nanečisto. „Provedli jsme na škole průzkum a všechny studentky chtěly maturitu vyzkoušet, tak jsme je do testu hromadně přihlásili,“ vysvětlil Krejsa. Žákyně SPgŠ již na konci týdne věděly, jak budou zkoušky ve škole probíhat. Studentky tak budou od pondělí do středy skládat nanečisto zkoušky z anglického nebo německého jazyka, českého jazyka a matematiky. „Zkouška má jednotné schéma. Z českého jazyka mají tak napsat písemnou práci a didaktický test. Z cizích jazyků je pak písemná práce a poslech a z matematiky didaktický test,“ upřesnil ředitel SPgŠ složení maturit. Tyto testy jsou pak společné pro všechny školy. K tomu ale ještě v ostré zkoušce zůstane profilová část maturity, tedy odborné předměty, což například na pedagogické škole znamená zkoušku z pedagogiky nebo psychologie a výchovu nebo výběr z dalších předmětů.

Ne maturanti, ale samotná zkouška z dospělosti bude muset v pondělí přestát zatím nejdůležitější prověrku. Na středních školách totiž chystají její očekávanou a diskutovanou generálku. O tom, jaká bude, se zatím dá pouze spekulovat. Provází jí totiž zvláštní opar tajemna. Některé informace o nové zkoušce se sice již před časem objevily na internetu, otázky pro generálku se ale v posledních dnech před zkouškou ukrývají zamčené hluboko v útrobách škol, kde je nemohou spatřit oči nikoho nepovolaného. Mnoho neví ani samotní učitelé.

Letošní maturanti tedy jdou do neznáma. Vědí pouze, že si mohli vybrat mezi těžší a lehčí variantou testů, a také to, že test bude jen jednou polovinou zkoušky. Další část už záleží na samotné škole, podobně, jako tomu bylo v minulých letech u celé maturitní zkoušky. Součástí písemné části maturitní zkoušky je test ze znalostí Českého jazyka, druhý předmět si žáci mohli vybrat – buď matematiku, nebo některý z cizích jazyků. Nic víc dopředu maturanti o své zkoušce v tuto chvíli nevědí.

„Vybrala jsem si těžší variantu, abych věděla, jak vypadá. Ze samotné maturity strach nemám, ta lehčí varianta by prý měla být opravdu lehká. Myslím si ale, že celá aféra se státní maturitou je hloupost. Připadá mi nemožné, chtít porovnávat například znalost literatury u nás na gymnáziu a na některých odborných školách. Je to podobné, jako by chtěli, abychom na gymnáziu maturovali třeba z lesnictví,“ myslí si studentka čtvrtého ročníku prachatického gymnázia Petra Dohnalová. Podle ní jsou možné dvě varianty, které budou státní maturitu provázet. „Buď bude tak lehká, že jí udělají všichni, a tím budou trpět ti na prestižních školách, nebo bude těžká, a zase jí spousta lidí neudělá. Podle mého názoru se to nedá měřit na všech školách stejným metrem,“ pokračovala Dohnalová.

Také její spolužák Michal Kušnirik o vhodnosti jedné varianty pro všechny pochybuje. „Mělo by těch variant být alespoň několik, aby se mohly školy trochu odlišit. Takhle to určitě někoho zasáhne i jako negativum. Však si to v pondělí vyzkoušíme, to už budeme trochu chytřejší,“ tvrdil Kušnirik.
I když o objektivnosti státních maturit pochybují i někteří studenti čtvrtého ročníku prachatické pedagogické školy, většina hlasů vyznívala pro její zavedení. „Je pravda, že na školách, kde se upřednostňuje více technické a nebo třeba také umělecké zaměření, by měly státní maturity vypadat asi trochu jinak. Na druhou stranu, jak jsme si modelové testy vyzkoušeli na internetových stránkách, obsahují takové základní znalosti, které by jakýkoli student na střední škole měl znát,“ ozývalo se z třídy s tím, že tak určitě dojde k selekci některých studentů.

Maturanti pedagogické školy také zároveň přiznávají, že určitě nemohou použít výmluvu, jak je nikdo na státní maturity nepřipravil. „Protože se jejich zavedení traduje dlouho, učitelé nás průběžně informovali o každé novince, která se objevila. Celkově je to podle nás o přístupu učitelů a o tom, jak na ně připravují své studenty. Dokonce jsme slyšeli, že zkoušku chtějí někteří studenti jiných škol v pondělí sabotovat. Budou tak prý úmyslně označovat nesmyslné odpovědi. To ale náš případ rozhodně není, pochopili jsme totiž, že zkušební testy nebudou o nás studentech, ale o zkoušce samotného systému,“ vedle dalších studentů tvrdila i Katka Urbanová.

Výhodu také vidí maturanti v tom, že jako jediný ročník si státní maturity budou moci vyzkoušet nanečisto. „Taková možnost už po nás nebude. Jedině na internetových stránkách. Také je dobrá v tom, že pro splnění musíme chápat logické souvisloti, to u maturitní zkoušky podle nás není. Tu se musíme doslova nadrtit,“ doplnili studenti s tím, že se jim nelíbí ani velká přísnost, která nejen zkušební testy, ale i následnou státní maturitu na čisto, bude provázet.


Intenzivní pocit, kdy studenti tušili, že se státní maturita bude týkat už jich, se tak vyplnil. A zda ve zkoušce uspějí, a nebo se ještě budou muset připravovat, se dozvědí začátkem listopadu, kdy dorazí výsledky generální zkoušky státních maturit.