Mohl si zaplatit nástavbové denní či dálkové studium na Soukromé střední odborné škole a středním odborném učilišti Prachatice. Ročně ho pak studium vyšlo na čtrnáct tisíc korun. Ale bylo možné ze školy odejít s maturitním vysvědčením. Od září letošního roku bude mít tentýž student možnost absolvovat podobný typ studia na Středním odborném učilišti v Netolicích, protože se ale nejedná o soukromou školu, může studovat bezplatně. Podle ředitele netolického učiliště Karla Junka se tento nástavbový obor bude vyučovat v Prachaticích, stejně jako učební obory kuchař–číšník a kadeřník. „V minulosti jsme již tento obor nabízeli, později se ale zrušil. V minulých letech se ale po něm studenti nadále poptávali, a protože jsme měli pocit, že je škoda, když musí odcházet studovat jinam, rozhodli jsme se ho znovu otevřít. Požadavek nám ministerstvo školství schválilo, takže obor bude od září otevřený,“ vysvětlil ředitel školy Karel Junek. To se ale nelíbí ředitelce SSOŠ a SOU Prachatice Petře Sandanyové. „Ve škole ten obor vyučujeme již sedmnáct let a otevření tohoto oboru na jiné škole mi připadá jako rána pod pás. Když je něco dotované státem, má to samozřejmě výhodu. Jediný způsob, jak s tím bojovat, je sázet na kvalitu a zkušenost,“ míní Sandanyová. Otevření nového oboru na Středním odborném učilišti Netolice potvrdila Deníku členka Rady Jihočeského kraje Jana Krejsová. Podle ní byl o obor zájem jak u místních absolventů učebních oborů, tak i z řad absolventů učebních oborů jiných škol na Prachaticku. „Námi zřizovaná škola měla o tento obor velký zájem. U absolventů učebních oborů jak z naší školy v Netolicích, tak i u vimperských absolventů učebních oborů byl zájem pokračovat ve studiu a získání maturity na naší škole,“ uvedla Jana Krejsová a potvrdila tak informace ředitele školy Karla Junka. Ředitelka SSOŠ a Sou Prachatice Petra Sandanyová možnost otevření tohoto oboru označila za „podpásovku“ s tím, že povede k logickému prodělku soukromé školy, která není dotována krajem. „Je to stejné, jako kdyby existovaly dvě pekárny, jedna dotovaná, a druhá ne. Každý si domyslí, jaká by na tom byla lépe,“ konstatovala Sandanyová s tím, že její škola bude stavět na dlouholeté tradici a úrovni kantorů. „Pochopila bych, kdyby otevřeli jiný obor, ve kterém by mohli ukázat svou kvalitu, aniž by nám tím konkurovali,“ uvedla dále Sandanyová. Od začátku příštího školního roku budou mít možnost studovat absolventi učebních oborů nástavbové studium bezplatně.