„Nevíme, jak testy vypadají, samotné zadání se maturanti i my dozvíme v pondělí ráno,“ ujistil ředitel prachatické Střední pedagogické školy Antonín Krejsa. Testy ke generálce sice škola má, ale v zapečetěných obálkách pod dalším zámkem.

Budoucí maturanti musejí před samotnou zkouškou vypnout svůj mobilní telefon a uložit ho do tašky. Tu následně odevzdají u tabule ve chvíli, kdy si s občanským průkazem půjdou vyzvednout k učitelskému stolku svůj test. Mohou mít u sebe pouze na český jazyk pravidla, na matematiku tabulky a kalkulačku bez grafického režimu a k cizímu jazyku slovník.

Podle obtížnosti zvoleného testu pak mají různý počet minut na vypracování. Například na vypracování písemné práce z českého jazyka v lehčí variantě mají studenti pětadvacet minut na výběr tématu a dalších šedesát pak na samotné zpracování. Ve variantě těžší pak mají sice stejný časový limit na výběr, ale na zpracování už devadesát minut.

V případě didaktického testu z českého jazyka, který bude shodný ve všech středních školách v republice, ho musejí studenti vypracovat za šedesát, nebo devadesát minut.

Písemné práce ale bude hodnotit komise přímo ve škole. Tedy ředitel a školní maturitní komisař. Ovšem s didaktickými texty škola přijde do kontaktu pouze ve chvíli, kdy je bude posílat přes datový digitální terminál do centra. „Prakticky to znamená, že my tady testy oskenujeme a odešleme. V centru je komisaři vyhodnotí a nám pošlou zpět výsledky,“ vysvětlil Antonín Krejsa. Ti, kteří složí státní generální zkoušku, pak dostanou certifikát. „Termín ukončení hodnocení je přibližně 20. listopadu,“ dodal.

Studenti v době maturity nesmějí opustit třídu a pokud k testu nepřijdou a do tří pracovních dnů se neomluví, tak jsou bráni, jako by neprošli.
V pondělí si vyzkoušejí po celé republice didaktické testy z češtiny a písemné práce z českého a anglického jazyka. V úterý je čeká test z matematiky, písemný test z němčiny a čtení a poslech z angličtiny. Ve středu ráno ještě poslech a čtení z němčiny. Další testy ve středu a čtvrtek pak skládají ti, kteří si vybrali jiný cizí jazyk, například ruštinu.