Netolice/ Miliony korun jsou připravené. Místní akční skupina Blanský les – Netolicko vyhlašuje první výzvu k předkládání žádostí na realizaci projektů. Termín je v době od 14. července do 14. srpna. „V této první výzvě je připraveno více než pět milionů korun,“ informoval starosta Netolic, který je zároveň předsedou správní rady MASky Oldřich Petrášek. Přesná částka je 5 175 869 korun. Žádat o tyto peníze lze ve třech různých opatřeních, přesněji se jedná o takzvané Fiche zemědělství, rozvoj a vzdělávání.U zemědělství se jedná o žádosti na modernizaci podniků, například na zpracování biomasy, rostlinnou a živočišnou výrobu a podobně. Zaměření Fiche rozvoj je na občanské vybavení a služby, přesněji na výstavbu a rekonstrukci budov či na pořízení vybavení pro pořádání akcí a vzdělávací aktivity. U Fiche vzdělávání lze získat dotaci například na výchovné akce pro mládež, tématické semináře, školení a praktický výcvik.Jelikož může být pro některé zájemce poměrně složité připravit správně celou žádost, připravili zástupci MASky seminář. Ten se koná 22. července na Městském úřadě v Netolicích v malé zasedací místnosti.

Více v tištěném vydání ve čtvrtek 10. července.