„Přímo zasažen byl pracovník, který odkalování prováděl. Převezla jej záchranka do nemocnice. Měl jsem hlavně velké obavy z toho, aby neměl zasažené oči. To se naštěstí nestalo,“ uvedl ředitel Toman. Pracovník, který byl v čase úniku čpavku na místě a pracoval v předepsaném ochranném oděvu, by měl zůstat zhruba dva až tři dny v nemocnici na pozorování kvůli poleptání sliznic, obličeje a ramene.
Lidé v ulici Nová se ale o úniku čpavku dozvídali různě od svých známých a tvrdí, že je nikdo neupozornil. „Vyhodnotili jsme na místě situaci a zjistili, že pro tyto obyvatele nehrozí žádné nebezpečí. Čpavek unikal pouze v jedné části areálu mlékárny. Proto jsme také upozornili jen obyvatele v bezprostřední blízkosti firmy a hlavně po odhadu, kam by se mohl oblak šířit,“ vysvětlil velitel zásahu prachatických hasičů Ladislav Martan. Čpavek se rozšířil pouze v okruhu asi pěti metrů. „Ti lidé se zlobí zbytečně,“ řekl Martan. Navíc ten o součinnost požádal také policii jak městskou, tak státní. Ta podle něho dohlédla na provoz a zajistila vše podle pravidel.
Ohrožení lidí při úniku takového množství čpavku do ovzduší vyvrací také hygienička Jana Krejsová.
To podle jejích slov nehrozí,. „Horší by to bylo při přímém styku s plynem. Množství, které uniklo, se dá poměrně rychle zlikvidovat vodou. I když mohlo to nepříjemně zavanout,“ vysvětlila. Včera navíc byly podle jejích slov dobré klimatické podmínky.
„Okolo desáté hodiny začaly jednotky HZS místo zásahu opouštět. Skrápění pak bylo zajištěno samoskrápěcím systémem jímky. Na místě zůstal pouze jediný příslušník HZS, který ve spolupráci s Policií ČR prováděl měření koncentrací ovzduší. Pro dekontaminaci si firma Madeta povolala speciální dekontaminační firmu,“ doplnila tisková mluvčí hasičů Vendula Matějů. Hasiči zůstali nakonec na místě havárie až do odpoledních hodin. Bylo potřeba dořešit likvidaci třiceti litrů uniklého čpavku, který se zachytil v odkapovém barelu. „Navíc pořád nádrž se čpavkem v areálu mlékárny hlídáme. Pro jistotu,“ upřesnil ještě velitel zásahu Martan.
Havárie podle Jiřího Tomana neovlivnila samotnou výrobu. „Po příjezdu hasičů, než byly proměřeny vnitřní prostory na případný výskyt čpavku, byli zaměstnanci v šatně a na pracoviště se pak vrátili zhruba po čtvrt hodině,“ ubezpečil Toman s tím, že dalšímu úniku se podařilo zabránit uzavřením ručního jisticího ventilu. Podle něho nikdo žádnou z bezpečnostních podmínek neporušil.
Chladicí zařízení samotné je staré zhruba pět let. Druhého pracovníka, který má na starosti chladicí systém, musel ředitel odvolat z dovolené. Do práce se měl vrátit ještě včera odpoledne, takže by výroba s ohledem na závadu na chladicím zařízení neměla být ohrožena.
O vzniklé situaci byly podle Jiřího Tomana okamžitě informovány všechny složky integrovaného záchranného systému. Další postup už je pak následně na veliteli zásahu. „Postupovali jsme přesně podle havarijní karty pro výron čpavku. Hasiči tu byli do deseti minut, následně tu byli i záchranáři a Policie ČR. Všechny složky, které se na zásahu podílely, už jsou v tuto chvíli mimo areál závodu,“ doplnil jeho ředitel.
Zatímco například obyvatelku rodinného domku u Huláku policisté a hasiči přišli na únik čpavku upozornit, kriticky se na adresu záchranných složek vyjadřují obyvatelé ulice Nová. „Nás tu nikdo neinformoval, nikdo tu nebyl, ani nejezdili s autem a nehlásili nic amplionem, že si máme zavřít okna,“ zlobila se Věra Krautsiederová. Ta se o úniku čpavku dozvěděla až kolem půl dvanácté ve městě z rozhlasu. Podobně na tom byli údajně jejich nejbližší sousedé. „Těm to volal dokonce syn z Prahy, co prý se tady děje, že to hlásí v rádiu. Je to hodně nepříjemné, bydlíme prakticky hned vedle a doteď tu nikdo nebyl,“ kritizovala vzniklou situaci paní Krautsiederová.
Jak vyplývá z diskuze na webových stránkách Prachatického deníku, podobná situace ale není údajně výjimkou. „Podle mého to není poprvé, kdy je z mlékárny cítit čpavek. Zajímalo by mě, kolikrát už k takovému úniku došlo a zda vždy u toho byli hasiči a měřili. A když se naměří vyšší koncentrace, co z toho vzejde za postih vůči mlékárně? Zřejmě nic, protože se to opakuje,“ reagovala na první zmínku čtenářka Deníku a její informace potvrdilo i několik dalších obyvatel z nejbližšího okolí mlékárny. Podle Jiřího Tomana ale k podobné situaci nedošlo. „Je pochopitelně možné, že ve chvíli, kdy pracovník provádí odkalování, může být čpavek cítit v nejbližší vzdálenosti,“ připustil Toman. „Jde ale o minimální množství,“ ubezpečil zároveň.
Další zádrhel, který naštěstí kvůli špatnému počasí a letním školním prázdninám v informovanosti nenastal, by za jiné situace mohl být u zaplněného veřejného koupaliště Hulák nebo v případě mateřské školy v Krumlovské ulici. „O úniku vím, volal mi to náš technik z veřejného koupaliště Hulák. Policie je kolem deváté ráno upozornila, že musí opustit areál,“ potvrdil včera ředitel Sportovního zařízení města Jaroslav Černý. Podle jeho slov dohoda o tom, že by je někdo z prachatického závodu Madeta informoval v případě podobné havárie, není. „Ani by mne nenapadlo, že tam pracují se čpavkem,“ dodal a uznal, že by o tom s ohledem na bezprostřední blízkost veřejného koupaliště s nádrží na čpavek asi měli být informováni mezi prvními.
„Pokud jde o bezpečnost návštěvníků koupaliště, v areálu máme ampliony, které ale s ohledem na hlučnost používáme jen v krajních případech. Informovat je o takové havárii by k nim určitě patřilo. Bylo by to jistě nepříjemné, ale upozornit lidi a urychleně vyklidit prostor bychom určitě zvládli i při plném obsazení koupaliště,“ doplnil Černý. Přestože Hulák otevírá v sezoně v deset hodin dopoledne a včerejší událost se odehrála před devátou hodinou a navíc v době, kdy kvůli špatnému počasí zelo koupaliště prázdnotou, připustil ředitel sportovního zařízení, že taková situace může nastat kdykoli.
O zásobníku s čpavkem neměla tušení ani ředitelka Mateřské školy Marie Přibíková. Také ona potvrdila, že o žádné dohodě s Madetou o případném okamžitém informování o nebezpečí nemá tušení. „O ničem podobném nevím, je ale možné, že existuje s naším zřizovatelem. Každopádně se to ale asi bude muset do budoucna nějak řešit,“ dodala Přibíková. Sama si podobnou situaci, k jaké došlo včera dopoledne, nevybavila.

Jana Vandlíčková, Miroslav Fuchs

Co je čpavek?

Čpavek se vyznačuje nepříjemným, štiplavým zápachem. Při nižších koncentracích může u lidí vyvolat pálení očí či nosu. Ve vyšších koncentracích může poleptat sliznice dýchacího ústrojí, což může mít za následek i smrt.
V chladicích soustavách používaný tekutý čpavek (amoniak) se při úniku do ovzduší prudce rozpíná a tím ochlazuje. Chladná směs čpavku a vzduchu tvoří jedovatou mlhu, která se drží při zemi. Poté, co se okolní vzduch zahřeje, jedovatý mrak stoupá.

První pomoc:
- přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit ho do stabilizované polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání (i pomocí přístroje), sejmout potřísněné součásti oděvu, postižená místa na těle okamžitě opláchnout vodou a pokrýt sterilním obvazem, omrzlá místa na těle netřít, zasažené oči důkladně promývat 10 – 15 minut vodou směrem od nosu při násilném otevření víček, transportovat vleže ve stabilizované poloze, postiženého nesmíme nechat prochladnout, přivolat lékařskou pomoc.