Důvodem byl únik několika desítek litrů čpavku v prachatickém závodě Madeta.
Po půl deváté ráno proto na místo vyráželi hasiči. Ti na pokyn velitele zásahu jako první začali obcházet obyvatele nejvíce ohrožených lokalit, tedy ulice Nové a Ševčíkovy. Zároveň se však pustili do měření koncentrace plynu v ovzduší. „Hasiči nás upozornili, abychom zavřeli okna. Zápach to byl pořádný,“ řekla obyvatelka domu poblíž veřejného koupaliště Hulák, Irena Chlumecká.
Lidé z ulice Nová ale nic nevěděli a až do odpoledních hodin je nikdo na únik látky ze sousedního závodu neupozornil. „Nás tu nikdo neinformoval, nikdo tu nebyl, ani nejezdili s autem a nehlásili nic amplionem, že si máme zavřít okna,“ zlobila se Věra Krautsiederová.
Podle informací ředitele prachatické Madety Jiřího Tomana došlo včera ráno při denním odkalování k úniku asi čtyřiceti litrů čpavku.
Třicet litrů zachytil odkapový zásobník. Deset litrů nebezpečného plynu pak šlo do ovzduší. Hned první měření hasičů však ukázalo, že koncentrace čpavku není tak silná, že by někoho ohrožovala na životě.

Jana Vandlíčková, Miroslav Fuchs

Čpavek: amoniak

- je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, ostrého štiplavého zápachu, při odpařování z kapalného stavu tvoří chladné mlhy, které jsou těžší vzduchu, se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi, je málo hořlavý.
- kapalný i plynný silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce, kůži, způsobuje dráždivý kašel a dušnost, křeče dýchání mohou vést až k udušení, kapalný vyvolává omrzliny, nadýchání vyšších koncentrací může přivodit smrt.
Zdroj: www. zachranny–kruh.cz