Samotný počet zaměstnanců se však podle tiskové mluvčí společnosti Barbory Daňkové nijak nemění. „Nově přijatí zaměstnanci skutečně nastoupili, nejednalo se však o navýšení nad současný rámec zaměstnanosti, nýbrž o přechodnou výpomoc ve výrobní oblasti,“ vysvětlovala Barbora Daňková. Tento trend je u podobného závodu podle ředitele prachatického úřadu práce Václava Paucha zcela běžný.

„Je to dané tím, jakou surovinu závod zpracovává. Pokud by se jednalo o strojírenství, je možné materiál ukládat, v případě mléka je ale samozřejmě nutné rychlé zpracování, proto je také na místě rychlá reakce na množství suroviny. A protože je konec závodu ohlášen až na konec roku, není důvod, proč by zbývající dobu neměl úplně normálně fungovat,“ uvedl Václav Pauch s tím, že závod zaměstnává více než stovku lidí, jejichž propuštění by samozřejmě mělo dopad na zaměstnanost ve městě.

„Končili tady i větší zaměstnavatelé, a podle toho, jak se situace vyvíjela tehdy, předpokládám, že by se nezaměstnanost zvýšila pouze na několik měsíců, než by nezaměstnané trh absorboval. Vyžadovalo by to ale samozřejmě aktivní přístup, snahu o rekvalifikaci. S tím samozřejmě úřad práce případně pomůže,“ zakončil Pauch.

Madeta a. s. závod Prachatice
– historie závodu v Prachaticích sahá do čtyřicátých let 20. století
– výroba konzumních mlék, jogurtů a smetany byla ukončena v sedmdesátých letech
– v dnešní době se prachatický závod specializuje na výrobu přírodních a čerstvých sýrů
Zdroj: www.madeta.cz