Semináře se zúčastnilo třináct zástupců z celého Jihočeského kraje, například z DDM Tábor, Strakonice, Český Krumlov, ale také zástupci ze základních škol města Prachatice.
Dům dětí a mládeže v Prachaticích je hlavním koordinátorem „Klíčů pro život“ v Jihočeském kraji pro oblast vzdělávání pedagogů a pomáhá předávat informace z dalších průřezových témat tohoto celonárodního projektu.
Bližší informace mohou získat zástupci NNO, ŠD a DDM Jihočeského kraje na www.kliceprozivot.cz.


JIŘÍ MACHART
koordinátor pro JK