V rámci tohoto projektu získala od MŠMT částku 30 000 korun na zakoupení digitální kamerové zvětšovací lupy pro zrakově postiženého žáka. Hodnota této pomůcky je 58 780 korun. Rozdíl uhradila škola z vlastních prostředků. Přenosná lupa nahradí lupu, která byla zapůjčena ze Speciálně pedagogického centra v Českých Budějovicích. Tento starší model musel být instalován jen v jedné učebně, což bylo pro žáka nepraktické a vzhledem k přesunům do odborných učeben i náročnější na přípravu materiálů. S novou lupou bude integrace žáka daleko jednodušší za použití nejnovějších technologií.

Lenka Králová