Slavnostní přijetí se uskutečnilo před koncem jednání Rady města a zúčastnili se jej všichni radní. Marie Přibíková ukončila své působení k poslednímu dni v měsíci červenci. V této funkci působila již od ledna roku 2003. Poděkování za dobře odvedenou práci ředitelky pronesl starosta města Ing. Jan Bauer a zároveň předal květinu a drobné dary. Poté byla přivítána nová ředitelka Helena Turková Kubátová, která nastoupila do své funkce začátkem srpna. Na snímku vlevo se místostarosta Martin Malý loučí s končící ředitelkou Marií Přibíkovou, na vedlejším snímku vítá do funkce Helenu Turkovou Kubátovou starosta Jan Bauer.