Jenže než k tomu dojde bude to zřejmě nějakou dobu trvat. Zástupci společnosti Tesco, kteří chtějí v těsné blízkosti dnes již nevyužívaného objektu postavit supermarket, chtějí objekt nejprve využít jako zázemí pro stavebníky. Alespoň tak zastupitelům tlumočil jejich požadavky prachatický starosta Jan Bauer. „Znamená to jediné, objekt jim poskytneme a firma ho ve chvíli, kdy už ho nebude potřebovat strne k zemi, a to na vlastní náklady,“ vysvětlil starosta. Tím také vyvrátil debaty o tom, že Tesco od stavby marketu v Prachaticích ustoupilo.
Lepený objekt v Žižkově ulici byl svého času využíván jako družina sousední Základní školy ve Vodňanské ulici. V posledních letech v něm také obyvatelé města mohli najít ševce. I ten ale objekt opustil. Demolice je zřejmě nejrozumnějším řešením. Zbouráním objektu následně vznikne několik parkovacích míst pro obyvatele nejen Žižkovy ulice v Prachaticích.
Ze stejného materiálu byla postavena také Mateřská škola v Krumlovské ulici. Ta musela ustoupit při výstavbě jiného supermarketu.