Například papíru tak bylo vytříděno celkem 29,335 tuny, což je oproti roku 2006 o 213 procent více, podobné to bylo i u plastu. Vloni pak začali Lheničtí třídit také bílé sklo, celkem 9,18 tuny a nápojové kartony, více než dvě tuny. Samozřejmě je i nadále co zlepšovat, například zpětný odběr elektroodpadů.