Příjmy jsou stanoveny ve výši 22 milionů 594 tisíc korun a ve stejné výši jsou také výdaje, takže návrh rozpočtu je vyrovnaný. Ve výdajových položkách jsou pak vyčleněny peníze například na opravu zdravotního střediska.