Jeden ze zastupitelů při něm zavedl hovor na nepřesnosti ve výkazech místního spolku Sokol. „Po vysvětlení některých položek se ukázalo, že vedoucí spolku nikterak neporušuje a především nezneužívá financí jak od obce, tak i od členů. Jednala jsem přímo s lidmi, kteří příspěvky platí a ukázalo se, že poplatek zahrnuje nejen členský příspěvek, ale i příspěvek za provoz,“ tvrdila starostka Marie Kabátová.
A jak sama říká, možnosti sportovního využití, které nabízí lhenická sokolovna, jsou pro členy velmi výhodné. „Pokud členové navštěvovali tělocvičnu dvakrát do týdne, po odečtení členského příspěvku zaplatili za jednu návštěvu šest korun, což je finanční obnos, o kterém se nedá ani diskutovat. K tomu musím ještě připomenout, že se jedná o nově zrekonstruovanou halu,“ upřesnila starostka a závěrem dodala, že finanční dotace, kterou vedení obce spolku poskytlo, se pohybuje okolo šedesáti tisíc korun.