Ten bude smět pořádat Hospic Jana N. Neumanna v Prachaticích, který byl jedním ze šesti set uchazečů z celé České republiky. Rozhodla o tom akreditační komise ministerstva práce a sociálních věcí na konci května a v těchto dnech o výsledcích informovala zápisem z jednání. Na budoucí absolventy tak čeká 164 hodin teorie i praxe v hospici. Radost z této informace má ředitel hospice Robert Huneš. „V tuto chvíli je to žhavá novinka, ale potřebujeme ještě obdržet oficiální rozhodnutí na papíře, což bude ještě chvíli trvat. Zatím máme jen zápis z jednání akreditační komise. Pokud se týká vlastních kurzů, předpokládám, že bychom s prvním začali ještě před koncem letošního roku, aby první skupina mohla dokončit kurz v prvním čtvrtletí příštího roku,“ domnívá se ředitel hospice. Prozatím nedokáže Robert Huneš odhadnout, jak velký zájem veřejnosti o absolvování kurzu bude. „Je to čerstvá informace a do této chvíle bez udělení akreditace nemělo příliš smysl něco rozjíždět. Každopádně počítám s tím, že oslovím úřad práce a nabídnu tuto možnost, která na Prachaticku zřejmě není. Po vlastní linii nabídneme kurz i další veřejnosti,“ zvažuje Huneš. Kurz bude určen pro naprosté laiky, kteří by si jeho absolvováním mohli zvýšit kvalifikaci, a tím i šanci na uplatnění na trhu práce. Možnosti mohou využít i zdravotničtí zaměstnanci. „V zásadě to bude možné, ale je třeba rozlišit to, že akreditace je udělena ministerstvem práce a sociálních věcí, tudíž absolventi budou moci pracovat v zařízeních sociálních služeb, ať už se jedná o domovy důchodců, nebo jiná podobná zařízení, nejedná se o zdravotní sestry z hlediska resortu zdravotnictví,“ upozornil Robert Huneš. Budoucí absolvent bude tak zvaným pracovníkem přímé obslužné péče. „Představit si to lze jako ošetřovatele, který má na starost nezdravotnickou péči o klienty, tedy pomoc při polohování, kompletní hygienu včetně pomoci s obvyklými denními úkony a tak podobně,“ přiblížil ředitel hospice. Kapacita kurzu je dána jak možnostmi vzdělávacího centra, tak hospice, kde by měli účastníci kurzu absolvovat jeho praktickou část. „S ohledem na praktické nácviky ve vzdělávacím centru tak přímo na oddělení bude kurz čítat kolem patnácti osob,“ zdůraznil Huneš s tím, že lektory budou jak pracovníci hospice, tak další odborníci. Ředitel hospice nevyloučil ani možnost, že někteří budoucí absolventi najdou uplatnění přímo v hospici. „Už nyní máme v našem personálu část zaměstnanců, kteří působí v rámci sociálních služeb. Pokud by takové místo bylo volné a absolvent by měl zájem, nic tomu nebude bránit,“ uvedl. Možností bude i samostatné působení absolventů jako osobních asistentů. Základním předpokladem odborné způsobilosti bude právě absolvování kurzu. „Důležitý je obsah a já vidím, že řada z poskytovatelů podobných kurzů jsou spíše teoretici. My můžeme nabídnout obrovskou zkušenost z praxe. Obsahem kurzu je pochopitelně nepodkročitelná teoretická část, ale tím, že uchazečům umožníme v rámci kurzu praktické dovednosti, vidíme jako velkou přidanou hodnotu, což je možná víc, než suchá teorie,“ věří Robert Huneš. Pro něho i pro hospic znamená možnost pořádat kurzy přínos v každém případě spojený s pomocí hospici. „Dosud, když se k nám hlásili uchazeči o práci a měli zájem o pozici pečovatele, vždy jsem sázel nejprve na správnou osobnost a charakter, teprve pak na odbornost. Ta, když není, dá se doplnit, a tak jsem přijal několik vynikajících lidí, kterým jsme umožnili doplnění kvalifikace v Českých Budějovicích. V tuto chvíli tento mezičlánek padá a budeme oprávněni si takové lidi vyškolit sami. To je první velká výhoda. Tou druhou je, že kurz budeme nabízet veřejnosti, z níž absolventi mohou jít pracovat mimo hospic, což by mohlo mít částečně finanční efekt pro hospic a především by to mohlo znamenat motivační efekt, kdy by se mohla dále šířit myšlenka hospice a především úcta k člověku, kterou tu mohou lidé načerpat, a to pro mne hodně znamená,“ uzavřel Robert Huneš.