V letošním roce je na programu již jen těžba nekvalitní borovice, která by měla být hotova do konce listopadu. Oproti původnímu plánu tak bude Lhenickým chybět přibližně půl milionu korun mezi příjmy v rozpočtu pro letošní rok.

Protože bylo dřeva mnoho, tak cena hodně klesala, také proto se vedení městyse rozhodlo další kácení pozastavit, nebylo by to totiž příliš výhodné. „Navíc zhruba pětisettisícovou ztrátu nahradíme jinými příjmy. Takže to náš rozpočet nijak neohrozí. Rozhodně jsme nechtěli těžit jen proto, abychom pokryli ztráty,“ vysvětlila lhenická starostka Marie Kabátová.

Omezí těžbu

Ani v následujících letech nechystají Lheničtí nijak rozsáhlou těžbu. Lesy dostaly v letošním roce při vichřici velikou ránu a tak bude hlavně potřeba, dát je znovu do pořádku.

„Nemá cenu těžit jen kvůli zisku peněz a ani to za současných podmínek není výhodné. Například za dva roky může být všechno úplně jinak a dřevo bude opět drahé,“ řekl zastupitel Miloslav Eis.

Budou sázet

Všechny polomy jsou podle zprávy vedení městyse vytěžené. Lheničtí s ničím neotáleli a již v letošním roce začali s novou výsadbou stromů, aby co nejrychleji zmizely následky ničivé pohromy. Bohužel, počasí bylo letos velmi nepříznivé a obrovská letní sucha nedovolila mladým stromkům zakořenit, takže uhynuly.

Jednou z priorit pro příští rok tak pro Lhenické bude obnova okolních lesů. „Tento rok byl extrémní, každý kdo lesy vlastní, bude mít hodně práce s obnovou. Snad bude přát i počasí a nejen lesy okolo Lhenic, ale i celá Šumava se zazelená,“ řekl Martin Janda, jež má chatu přímo u jednoho z polomů na Volarsku.