„Pro Lenoru je to dominantní památka, která byla dokonce vybrána jako motiv pro speciální zlatou minci,“ pochlubila se starostka obce Jaroslava Krnáková.

Unikátní stavba z první poloviny devatenáctého století, která dodnes připomíná historii plavení dřeva po Vltavě, je momentálně v ne právě dobré kondici. „Měli jsme tu statika na posouzení stavu mostu. Doporučil nám jeho opravu. Té ale musí předcházet důkladná a podrobná předprojektová příprava zahrnující nejen posudek statika, ale také další průzkumy včetně dendrologického,“ upozornila starostka Krnáková.
Zmíněnou dokumentaci chce obec řešit za pomoci Jihočeského kraje, který v těchto dnech vypsal grant určený právě pro předprojektovou přípravu obnovy nemovitých kulturních památek. „Grant by nám umožnil uhradit náklady na pořízení dokumentace z šedesáti procent, zbylých čtyřicet bychom platili z našeho rozpočtu. Pokud to všechno zvládneme, chtěli bychom v příštím roce požádat o dotaci na vlastní opravu,“ potvrdila starostka. Současně dodává, že opravu mostu bude nejspíše potřeba rozložit do více etap. „V první řadě se budeme muset soustředit na trámy mostní konstrukce, které jsou na několika místech značně poškozené a ty by přišly na řadu v první fázi. Pak se budeme muset podívat na stav pilířů, ale ty jsou pod vodou, takže nás čeká speciální průzkum. Až na základě jeho výsledků budeme vědět, do jaké míry je bude potřeba opravit. A nakonec bychom chtěli opravit zbylé dřevěné prvky mostu,“ doplnila starostka. Průhledy z mostu na Vltavu jsou podle ní dílem nezodpovědných turistů, kteří ve snaze mít lepší výhled prostě památku poškozují. „Uvažujeme proto dohodnout se na možnosti, aby do budoucna byly do konstrukce začleněny menší průhledy. Tím bychom snad zamezili dalšímu poškozování ojedinělé památky,“ dodala Jaroslava Krnáková.

O významu mostu, na který jsou Lenorští právem pyšní, dokládá již výše zmíněná pamětní mince. „V roce 2011 by měla Česká národní banka vydat v rámci speciální emise hned dvě zlaté pamětní mince. Motivem jedné z nich je právě dřevěný most v Lenoře,“ zmínil se místostarosta Lenory Antonín Chrapan. Podle něho by měla mít mince nominální hodnotu pět tisíc korun, ačkoliv její tržní hodnota, za níž je možno minci již nyní objednat, je podle internetových stránek www.zlataky.cz více než třináct tisíc korun. Zlatá mince s motivem lenorského mostu má mít průměr 28 milimetrů, hmotnost 15,55 gramu a ryzost 999,9/1000 Au. Limitní náklad je předpokládán v počtu 25 tisíc kusů.

Lenorský most ale nebude jediným z jižních Čech, který se jako motiv speciálních pamětních zlatých mincí objeví. Podle dostupných informací by se v roce 2014 měl zlatem zaskvět most v Písku a o rok později bude dalším jihočeským zástupcem na mincích Žďákovský most.