„S ohledem na pravidla financování jsme si museli vzít úvěr na předfinancování a dotaci obdržíme až po dokončení stavby. Opravovat chceme tři cesty, a to místní komunikaci ke sběrnému dvoru, komunikaci z hlavní silnice pod obecní pecí směrem ke sklárně, kde by měly vzniknout i dvě odstavné plochy pro parkování a třetí komunikaci od bytovky č. p. 87 část místní komunikace s odstavnou plochou pro parkování a chodníkem,“ shrnula plány starostka Lenory Jaroslava Krnáková.
Ačkoliv by si opravu zasloužila celá komunikace táhnoucí se z hlavní silnice podél bývalé sklárny až k vyústění zpět na hlavní silnici, tuto variantu neumožňují rozdílné vlastnické vztahy ke komunikaci. Obec Lenora je totiž vlastníkem cesty jen zhruba z jedné pětiny, zbytek vlastní současní majitelé skláren.