Které prvky nová autolékárnička obsahuje a jak se s nimi má nakládat, popsal pro Deník Pavel Fošum z Českého červeného kříže Český Krumlov.

HOTOVÝ OBSAH s jedním a dvěma polštářky (nejméně šíře 8 centimetrů, savost nejméně 800g/cm2). Jedná se o klasický obvaz, který máme jistě všichni doma a volíme jej při krvácení, kdy nepostačuje náplast s polštářkem. Hotový obsah, jak název udává, má již v sobě sterilní čtverec sajícího materiálu, který se přiloží na ránu a zbývajícím obvazem ránu obvážeme.

ŠÁTEK TROJCÍPÝ (délka stran 960 x 1360 x 960 milimetrů). Nejčastěji trojcípý šátek v první pomoci užíváme na závěs poraněných horních končetin. Ale šátek můžeme užít k obvazování hlavy jak čelní, temenní či jiné části, ramene, zad, hrudníku, kyčlí, kolene, kotníku… Za dostatečného počtu šátků dokážeme obvázat prakticky celého člověka. Trojcípý šátek můžeme použít i při stavění krvácení, kde trojcípý šátek můžeme použít jako obvaz (vrchol šátku předáme k základně, vznikne nám lichoběžník; když vrchol dáme ještě jednou k základně, vznikne malý lichoběžník a prakticky i obvaz).

NÁPLAST HLADKÁ NA CÍVCE (velikost 2,5 x 5 centimetrů s definovanou minimální lepivostí). Popisování náplasti je nošení dříví do lesa. Náplast můžeme v první pomoci užít při lepení čtverců, které staví krvácení, přilepení konců obvazu a tak dále.

NÁPLAST S POLŠTÁŘKEM (velikost 8 x 4 centimetry, s definovanou minimální lepivostí). Náplast s polštářkem bychom mohli přiblížit hotovému obvazu. U hotového obvazu se jedná o obvaz se čtvercem, u náplasti se jedná o náplast s polštářkem.

OBINADLO ŠKRTÍCÍ PRYŽOVÉ (60 x 1250 milimetrů). Jedná se o velmi důležitou součást lékárničky. Užívá se k akutnímu stavění krvácení, kupříkladu při ztrátovém poranění končetin (amputace), zlomeninách, kdy kost poruší integritu kůže a je zde krvácení z tepny. Zaškrcovadlo se přikládá nad krvácející ránu, nejlépe na oděv. Okamžitě po přiložení bychom měli vidět změnu na charakteru krvácení – rána by měla přestat krvácet. Dále je nutné okamžitě zapsat čas přiložení. Tento údaj slouží záchranné službě. Obrovskou chybou je povolování či sejímání zaškrcovadla. Laik nikdy zaškrcovadlo nepovoluje ani neodjímá! Další velkou chybou je přiložení zaškrcovadla jako první krok při ošetřování tepenného krvácení. Tepenné krvácení nejprve ošetříme přiložením hotového obvazu a pokud toto nepomůže, tak až v dalších fázích přikládáme zaškrcovadlo. Přikládání zaškrcovadel u uštknutí jedovatým hadem – pokud je člověk „zdráv“, není nutné volit přiložení zaškrcovadla, natož ránu nějak rozřezávat a případně jed vysávat.

MASKA RESUSCITAČNÍ S VÝDECHOVOU CHLOPNÍ A FILTREM (schválená jako zdravotnický prostředek). Jedná se o novinku, která je součástí našich autolékárniček. Maska má spoustu svých nevýhod, ale určitou výhodou je oddělení obličejových částí zachránce a poraněného. Slouží k předání vzduchu z dýchacích cest zachránce do dýchacích cest poraněného.

ROUŠKA PLASTOVÁ (20 x 20 centimetrů, tloušťka 0,05 milimetru). Jedná se o obdobu resuscitační masky, jen zde není vlastní maska, která se přikládá na obličejovou část poraněného. Jedná se o „plastový“ čtverec, který je uprostřed perforován. Z jedné strany zachránce dýchá a za optimálních podmínek na druhé straně vyjde vzduch do po dutiny ústní poraněného. Jak resuscitační maska, tak rouška plastová mají ochránit zachránce od případné možnosti přenosu původce onemocnění. V první pomoci vždy musíme prvotně chránit zdraví zachránce. Vždy bychom měli používat bariérové pomůcky – rukavice, roušky, resuscitační masky. Nikdy nevíme, zda poraněný, kterého ošetřujeme, není nemocný.

RUKAVICE PRYŽOVÉ (LATEXOVÉ) CHIRURGICKÉ V OBALU. Jak už bylo uvedeno, zdraví záchrance je prioritou. U dopravních nehod bychom vždy měli k postiženému přistupovat v rukavicích. Proto je nutné, aby řidič/zachránce věděl, kde v automobilu má lékárničku. Dobré je uložení lékárničky na dostupném místě. Uložení za zadním sklem není ideální z důvodu slunečního záření a možného znehodnocení obsahu lékárny.

NŮŽKY SE SKLONEM V ANTIKOROZNÍ ÚPRAVĚ SE ZAOBLENÝMI HROTY v délce 15 centimetrů. Cílem těchto nůžek je nepoškodit tkáně poraněného (zaoblené hroty) a případné použití při přestřižení bezpečnostního pásu (délka 15 centimetrů).

ISOTERMICKÁ FÓLIE (rozměr nejméně 200 x 140 centimetrů). Opět se jedná o novinku v obsahu lékárničky. Jedná se o oboustrannou pokovenou fólii s izolačními vlastnosti. Fólie jsou z jedné strany zabarvené stříbrně a z druhé strany zlatě. Slouží k ochraně lidského organismu proti podchlazení či přehřátí. Pokud máme poraněného kupříkladu v bezvědomí v zimním počasí, je nutné ho chránit proti podchlazení. Zabalíme jej do fólie a ta zařídí vše za nás. Nutné upozornit, že stříbrná strana k tělu zabraňuje tepelným ztrátám. Hřeje. Zlatá strana k tělu naopak organismus chladí. Mnemotechnickou pomůcku můžeme užít – chceme hřát takže zlatá strana (žlutá) ke slunci. Isotermická fólie je dobrá i na rodinné výlety a tak dále. Zahřeje či ochladí za jakéhokoliv počasí, je reflexní a může sloučit i jako pláštěnka.

Poslední součástí je LETÁK O POSTUPU PŘI ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY. Ve zkratkách a na obrázcích jsou tu kroky při první pomoci, dále zde jsou kroky technické první pomoci při dopravní nehodě a telefonní čísla na tísňové národní i mezinárodní linky.