„Vlastním čtyřicet procent akcí, jedenáct procent jsem prodal zahraniční právnické a české fyzické osobě,“ vysvětlil Ladislav Marek. Město Prachatice i nadále drží něco málo přes dvacet čtyři procent akcií.

Zároveň informoval o tom, že na stole leží letos už třetí verze finální dokumentace. „Ta by měla během třiceti dnů vyústit v návrh úvěrové smlouvy na osm set milionů korun, kterou by měli podepsat všichni vyzvaní akcionáři společnosti s tím, že každý by měl za svůj podíl ručit,“ doplnil předseda představenstva Marek.

Ladislav Marek ale také ujistil všechny přítomné, že akciovou společnost není možné dávat do souvislosti s probíhajícím soudním sporem společnosti Prachstav, čehož se někteří ze zastupitelů obávali. „Naopak naše společnost žaluje jinou. V tomto sporu nefigurujeme,“ řekl Marek jasně.

Jisté však je, že v nejbližší době budou Prachatice vyzvány k podpisu úvěrového ručení. „Projekt je v současné době tak připraven, že od podpisu ručení se může začít do měsíce stavět,“ upřesnil Marek. Jenže i město může přiklepnutí úvěru zablokovat. K tomu, aby podepsalo úvěrové ručení, musí ručit jednou čtvrtinou, tedy přibližně dvěma sty miliony korun. „Opční smlouva nás nezavazuje k tomu, abychom do dalších jednání vstupovali,“ doplnil za vedení města Jan Bauer s tím, že své akcie může město prodat.

„Když je ale prodáme, přijdeme o pozemky, které jsme do společnosti vložili a získali tak akcie,“ kontroval zastupitel Ladislav Velich. Jenže město má ekonomickou pojistku v podobě územního plánu. „Ten jasně říká, že není možné s pozemky na lázních nakládat jinak než pro lázeňské centrum. A předpokládám, že územní plán nikdo z nás měnit nechce,“ vyvrátil téměř okamžitě Jan Bauer případné obavy ze spekulací s nemovitostmi.

Tím, že by město do úvěrového ručení nevstoupilo, lze celý úvěr ale zablokovat. „Je ještě další akcionář, který by mohl udělat něco podobného?“ ptal se Miroslav Bojanovský. Dozvěděl se, že i Ladislav Marek bude svoje akcie dál prodávat. „Měli bychom se chovat podobně, ale to je otázka na některé z příštích jednání,“ odpověděl Jan Bauer. Zastupitelé tak vzali zprávu předsedy představenstva o dění ve společnosti léčebného centra na vědomí. O samotném postoji města se bude diskutovat zřejmě v říjnu.