„Kvlida je důležitý dopravní i turistický uzel, proto samozřejmě chceme zlepšovat naše služby. Pořádné sportoviště nám zde chybělo,“ řekl starosta Václav Vostradovský. Nápad na jeho stavbu vznikl na jaře letošního roku a díky grantu Jihočeského kraje a obecnímu rozpočtu se ho podařilo realizovat.

Nové sportovní hřiště má rozměry 36 x 22 metrů a jeho povrch je gumový. „Tento materiál se nám osvědčil. Na hřišti se může hrát volejbal, nohejbal, basketbal, v podstatě všechny míčové sporty,“ pokračoval starosta.

Místním zadarmo

Rozpočet celého areálu se vyšplhal ke dvěma milionům korun. Když z krajského grantu bylo 800 tisíc a z obecního rozpočtu přes 1 milion korun. „Místní občané by měli mít možnost využívat hřiště zdarma. Turisté si za tyto nadstandardní služby budou muset zaplatit. O podmínkách užívání hřiště se teprve bude rozhodovat,“ sdělil dále.

Starosta má představu, že správce celého areálu by dělal budoucí nájemce přilehlého penzionu. „Při stavbě tohoto sportoviště jsme neměli žádné potíže a celá akce trvala zhruba dva měsíce. Složitější byla pouze pokládka gumového povrchu, při které se vyžadují ideální meteorologické podmínky. Počasí nám však přálo, takže nebyl žádný problém,“ doplnil Zdeněk Přívratský ze společnosti, která stavbu prováděla. Hřiště již obec na podzim využívala. Konal se zde například nohejbalový turnaj, který se těšil velikému zájmu. I na příští rok starosta Václav Vostradovský slibuje pořádání podobných akcí.