Ještě letos by v obci, která má pouhých sto sedmdesát pět trvale hlášených obyvatel, mělo vzniknout víceúčelové hřiště nejen pro místní, ale i pro návštěvníky Šumavy, kteří tam najdou přibližně osm set ubytovacích lůžek.

Hřiště je ale v současné chvíli ve stádiu stavebního povolení a část peněz už má obec zajištěnou. „Jde o osm se tisíc korun, které nám jako dotaci přislíbil Jihočeský kraj,“ upřesnil starosta Vostradovský. Plácek přímo v centru obce o rozměrech čtyřicet čtyři krát dvacet dva metry ale vyjde celkově na jeden a půl milonu. „Tedy alespoň podle projektové dokumentace předběžných odhadů,“ řekl. Volných sedm set tisíc korun ale Kvildští na svém účtě nemají. „Sháníme proto další zdroje, a to jak dotační, tak i od podnikatelů či sponzorů,“ načrtnul částečně starosta Kvildy finanční rozvahu.

Jisté ale je, že hřiště bude ještě letos. „Kámen úrazu je pro nás počasí a krytých míst pro turisty tady příliš nemáme, ale v plánu máme vybudování celého centra volného času a spojení s ostatními šumavskými obcemi,“ zakončil Vostradovský.