Stalo se tak na jednání kalamitního štábu. „Členové tohoto pracovního týmu jsou složeni z výkonných, odborných a kontrolních organizačních jednotek správy parku, zastoupena je rovněž státní správa ochrany přírody a ministerstvo životního prostředí. Úkolem týmu je zastavit rozšiřování lýkožrouta smrkového v lesích v majetku správy v částech II. zóny, kde lze opatření provádět,“ vysvětlila tisková referentka parku Jana Zvettlerová.