V pondělí pak město vyhlásilo výběrové řízení na nového nájemce kulturního domu. „Zájemci mohou posílat své nabídky na městský úřad do 22. června. Podmínky jsou jasně dané,“ informoval starosta Oldřich Petrášek. Hodnotit se budou tři kritéria, podnikatelský záměr, reference o souvisejících činnostech a výše ročního nájmu.
Před tím, než se kulturní dům definitivně uzavřel, se v budově konaly pravidelné páteční diskotéky. Dále byl využíván pouze jako volební místnost a v zimě pro plesy. To znamená, že většinu času byl kulturní dům zcela nevyužitý, což je u takových prostor přinejmenším škoda.
Největším problémem objektu je však to, že do něj již dlouhou dobu nikdo neinvestoval a kulturní dům chátrá. Již dnes by potřeboval injekci v podobě mnoha set tisíc korun. „Určitě je potřeba kompletně zrekonstruovat sociální zařízení a opravit potřebuje také střecha,“ sdělil nějvětší bolesti kulturního domu Oldřich Petrášek.
Město bohužel na opravy nemá peníze. A nikdo se nemůže příliš divit, že nikomu z dosavadních nájemníků se do nějakých velkých oprav nechtělo investovat, když budova nebyla jeho.
Jednou z možností, jak zastavit další zhoršování stavu budovy, by mohl být její prodej. Nebyla by to sice záruka, ale pokud by byl kulturní dům v soukromém vlastnictví, lze předpokládat, že by do něho majitel investoval.
„Uvažovali jsme i o prodeji, což by možná byla nejlepší možnost. Takovou záležitostí by se samozřejmě museli zabývat všichni zastupitelé. Kulturní dům by však stál obrovské peníze a je otázkou, zda by ho někdo koupil,“ konstatoval starosta s tím, že zatím město nabídne objekt do nájmu.
Pokud město vybere po termínu nového nájemce, je možné, že ještě o prázdninách budou ve městě znovu diskotéky či podobné akce, ale s určitostí to říci nelze.
To, že je kulturní dům zavřený, některým lidem vyhovuje. Jsou rádi, protože páteční diskotéky pro ně znamenaly problém v podobě rušení nočního klidu. Jiní si naopak stěžují, že nyní již nemají ve městě kam jít. Je fakt, že diskotéku mnoho lidí nenavštěvovalo, na druhou stranu by bylo špatné nechat budovu ladem.