Je první den roku a nabízí se tedy otázka, jak se dařilo v tom právě uzavřeném?
Vcelku dobře. Všechny akce proběhly bez nějakých průšvihů a drtivou většinu toho, co jsme si předsevzali, jsme uskutečnili. Podařilo se nám získat nejvíce peněz z grantů a dotací v historii kulturního střediska. Na druhou stranu nás zase nejvíce za poslední roky zlobilo počasí a téměř všechny venkovní akce nám propršely.

Jedna příjemná a jedna nepříjemná událost roku?
Z pohledu naší práce to nepříjemné bylo právě zmíněné počasí. Tedy spíše jakási beznaděj, že většinu snažení týmu lidí spláchl déšť a že se s tím nedá nic dělat. Tou příjemnou byla asi vzájemná spolupráce hned několika subjektů na celé řadě aktivit s vědomím, že nám jde o jeden cíl.

To zní dost frázovitě?
To asi ano, ale když se podaří najít někoho, kdo vaši práci shledá užitečnou a smysluplnou a chce se s vámi podílet na dalších projektech, které pomohou městu a potažmo i zdejším podnikatelům v oblasti cestovního ruchu, tak je to příjemné. A letos se podařilo vymyslet projekt, na kterém se spojilo hned tucet firem a zjistili jsme, že prostor pro spolupráci zde je. To se pak hned lépe pracuje.

Rok 2011 začíná utahováním opasků. Jak se to dotkne práce kulturního střediska?
Rozpočet ještě není schválen, ale po jakémsi prvním kole již víme, že peněz skutečně dostaneme méně. Na druhou stranu se tak děje každoročně již několik let a například za tři roky jsme snížili stav kmenových zaměstnanců z pěti na tři. Pokusíme se velkou část škrtů provést v provozních nákladech tak, aby se kultury dotkly co nejméně.

V loňském roce byla poměrně štědrá Evropská unie. Jak to vypadá letos?
Jestliže jsme v roce 2010 dostali třináct tisíc euro na akce spojené s miléniem Zlaté stezky a dalších deset šlo na karavanu, letos je strop tři tisíce euro. Nicméně se nám podařilo získat tuto maximální částku a uspěli jsme i v grantech kraje, kde navíc máme ještě dvě želízka v ohni. Tak snad nebude tak zle. Navíc již připravujeme ve spolupráci s bavorským partnerem projekt, který by měl v roce 2012 připomenout sedm století od první písemné zmínky zachycující vimperskou větev Zlaté stezky.

Co nás tedy čeká a jak se bude měnit programová skladba roku 2011?
Vlajkovou lodí je Léto pod Boubínem, které letos bude ve znamení Rožmberského výročí. Vzhledem k tomu, že se ve městě rozrostl počet subjektů pořádajících kulturní akce, chceme se snažit doplňovat je tam, kde jsou mezery a vytvářet v mezích našich možností servis a jakési zázemí. Stejně jako v loňském roce budeme podporovat spolky v jejich činnosti a jednou z hlavních priorit zůstává podpora turistického ruchu a propagace města skrze kulturní dění.

Jakým způsobem chcete podporovat jiné pořadatele či spolky?
Co se týče spolků, tak již nyní jim několikrát týdně poskytujeme zdarma sál i s veškerou technikou. V rámci grantů jsme spolkům „nechali vydělat“ na našich akcích a stejně tomu tak bude i letos. Podařilo se nám s vimperským soukromým informačním serverem připravit jakýsi kalendář akcí, kde by si každý z pořadatelů mohl ověřit, jaké akce se v té a té době konají a zadat tam tu svojí a pomoci tomu, aby se nekryla s jinými podobnými. S mnoha subjekty pak na akcích spolupracujeme jako spolupořadatelé a vytváříme technické a organizační zázemí. Myslím, že s ohledem na návštěvnickou kapacitu Vimperka či s porovnáním nabídky jiných srovnatelných měst, je počet akcí dostatečný. Nicméně je třeba se postarat, aby se informace o nich dostaly k těm potřebným a aby byly pořádány efektivně.

Čeho se nejvíce v nadcházejícím roce obáváte?
Bezdomovci ani milionáři k nám na akce nechodí. Našimi návštěvníky jsou povětšinou lidé, kteří tvoří tzv. střední třídu. A těch se utahování opasků týká nejvíce. Živnostníků, obchodníků a drobných podnikatelů, ale i úředníků a služeb. A první, co jde stranou, je návštěva koncertu, nákup nové knihy či posezení s rodinou v restauraci či v cukrárně. Na frak pak dostává kulturní a společenské dění jako celek. A to je bohužel realita, která nás čeká. A musíme na ni co nejlépe reagovat.