Skládka je prakticky nevyužitelná a obec hledá konkrétní řešení, jak s prostorem naloží.
„V roce 91 či 92 ministerstvo životního prostředí uvalilo zákaz vyvážení tuhých domovních odpadů, který trvá. Protože obecní pozemek se nachází v lese u potoka, a stává se z něj černá skládka, chtěli bychom udělat celkovou revitalizaci, tedy i rekonstrukci,“ uvedla starostka obce Ilona Mikešová.
Obec by vítala, aby se ze skládky stal prostor pro jiné účely obce, než je skladování tuhého domovního odpadu. „Zavezením a srovnáním terénu by se skládka stala plnohodnotným pozemkem například pro vybudování sběrného dvora a podobně,“ uvedla Ilona Mikešová.
Na revitalizaci skládky musí nejprve obec sehnat peníze. „Rozhodně požádáme o finanční výpomoc stát, ale kdy přesně, záleží na vypracování projektu, tedy i rozpočtu na rekonstrukci skládky, “ sdělila starostka.
Zastupitelstvo obce sice navrhlo podat žádost o peníze z dotačního programu, ale řešit dotace budeme ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí. „Obecní rozpočet jsme vyčerpali na investiční i neinvestiční akce. Jedná se o to, že obec v současné době nemá peníze na procentuální podíl dotace,“ uvedla starostka.
Skládku ve Ktiši zrekonstruují, ale v první řadě záleží na tom, kdy bude zpracovaný projekt a jestli obec bude schopna vyčlenit podíl z přibližně dvou až třech milionů korun.