Objekt musí vznikající křižovatce ustoupit. Do lokality současného křížení vozovky by se nevešla. Hned několik lidí sice rozebíralo střechu, ale bez pomoci jeřábu se odstranění velkých trámů neobešlo. O bourání mají zájem i Prachatičtí, okolo poledne zde přihlíželo hned několik místních lidí. Další zaměstnanci pak pracovali na odstraňování starého povrchu vozovky. Asfalt byl včera v podstatě na všech místech vyfrézovaný.